12059 Sivuaine: Kulttuuriantropologia

Kulttuuriantropologia (30/30/60 op)

Kulttuuriantropologia on vertailevaa kulttuurien tutkimusta: se tutkii tapoja, joilla ihmiset eri kulttuureissa hahmottavat maailmaa ja järjestävät yhteisöllisen elämänsä. Kulttuuriantropologian opinnot antavat valmiuksia muiden kulttuurien ajattelu- ja toimintatapojen ymmärtämiseen sekä oman kulttuurin ja sen osa- ja alakulttuurien tarkasteluun monikulttuurisuuden näkökulmasta.

Perusopintovaiheessa perehdyt kulttuuriantropologian perusteisiin ja kulttuurin monimuotoisuuteen. Aineopintojen aikana kulttuuriantropologinen asiantuntemuksesi syvenee. Voit suunnata opintojasi itseäsi kiinnostaviin kulttuurin ilmiöihin tai oppialan virtauksiin. Syventävät opinnot suoritetaan kulttuurintutkimuksen syventävinä opintoina, erikoistumisalana kulttuuriantropologia. Syventävissä opinnoissa kulttuurintutkimuksen yhteiset opinnot ja kulttuuriantropologian erikoistumisopinnot rakentavat yhdessä tieteellistä pätevyyttä ja ammatillista osaamista. Koulutamme kulttuuriantropologian ammattilaisia vaativiin asiantuntijatehtäviin. Oppiaineen opiskelijat ovat työllistyneet esimerkiksi valtion ja kunnan kulttuurihallintoon, toimittajiksi, tutkijoiksi, kulttuurialojen yrityksiin sekä kolmannen sektorin tehtäviin, esimerkiksi projekteihin tai järjestöjen tiedottajiksi.

Opiskeluoikeus

Vapaa sivuaineoikeus

Lisätietoa

Lue lisää kulttuuriantropologian opinnoista WebOodissa.

Vastuuyksikkö: Humanistinen osasto, Joensuun kampus