12077 Sivuaine: Mediakulttuuri ja viestintä

Mediakulttuuri ja viestintä (30/30/60 op)

Oletko kiinnostunut nykykulttuurin ilmiöistä ja omien viestintätaitojesi kehittämisestä? Jos vastaus on kyllä, mediakulttuurin ja viestinnän opinnot sopivat sinulle. Media ja viestintä ovat toisaalta maailmanlaajuisia ilmiöitä ja toisaalta osa jokapäiväistä elämää. Mediakulttuuri ja viestintä tarjoaa sinulle monitieteisen ja arvioivan näkökulman tähän laajaan kenttään.

Tarkastelemme sekä median yhteiskunnallisia ja kulttuurisia rakenteita että siihen liittyviä arkisia käytäntöjä. Mielenkiintomme kohteena ovat muun muassa media globaalina liiketoimintana, yksittäiset mediaesitykset ja mediateknologioiden merkitys arkielämässä. Lisäksi opinnot tarjoavat sinulle työelämässä tarvittavia viestintätaitoja.

Perusopinnoissa sinulle tulevat tutuksi mediakulttuurin keskeiset käsitteet, teoriat ja näkökulmat. Saat yleiskuvan mediasta ja analyyttisiä välineitä sen tarkasteluun. Aineopinnoissa otat haltuun mediakulttuurin ja viestinnän keskeiset tutkimussuuntaukset, teoriat ja tutkimusmenetelmät. Saat myös työelämässä tarvittavia ryhmätyötaitoja ja tietoteknistä osaamista. Opintojen edetessä työskentelet itsenäisemmin ja voit paneutua itseäsi kiinnostaviin mediakulttuurin ilmiöihin. Syventävissä opinnoissa opintojesi sisältö laaditaan yksilöllisesti opinnäytetyösi aiheen mukaan. Syvennät edelleen ymmärrystäsi median asemasta ja merkityksistä yhteiskunnassa ja ihmisten arjessa. Opiskelijamme työllistyvät esimerkiksi valtion ja kunnan kulttuurihallinnon ja kolmannen sektorin tehtäviin, erilaisiin projekteihin, tiedottajiksi, toimittajiksi ja käsikirjoittajiksi.

Opiskeluoikeus

Vapaa sivuaineoikeus

Lisätietoa

Lue lisää mediakulttuurista ja viestinnästä WebOodissa.

Vastuuyksikkö: Humanistinen osasto, Joensuun kampus