Tarkenna hakuasi

12083 Sivuaine: Oikeuspsykologian sivuaineopinnot

Oikeuspsykologia (30/30 op)

Perusopintokokonaisuuden (30 op) tavoitteena on perehdyttää opiskelijat oikeuspsykologian keskeisimpiin kysymyksiin ja menetelmiin, sekä teoriaan että käytäntöön soveltamiseen. Jokaiseen opintojaksoon liittyy aiheen tarkastelu sekä oikeustieteen että psykologian viitekehyksestä. Tavoitteena on lisätä näiden kahden tieteenalan opiskelijoiden ymmärrystä toistensa näkökulmista ja helpottaa yhteistyötä. Opintokokonaisuuden voivat suorittaa oikeustieteen ja psykologian pääaineopiskelijat, jotka ovat suorittaneet aineopinnot pääaineessaan.

Aineopintokokonaisuuden tavoitteena on syventää opiskelijoiden tietämystä perusopintokokonaisuudessa käsitellyistä teemoista ja oikeuspsykologisesta tutkimuksesta. Opintokokonaisuudessa käsitellään tarkemmin myös erityiskysymyksiä, joita opiskelijat todennäköisesti kohtaavat työelämässä. Opintokokonaisuudessa syvennytään oikeuspsykologian historiaan ja sen merkitykseen oikeuspsykologisen tiedon soveltamisessa nykypäivänä, oikeuspsykologisen tutkimustiedon soveltamiseen niin riita- kuin rikosasioissakin, psyykkisen haitan arviointiin ja siihen liittyvään lainsäädäntöön, kliiniseen ja oikeuspsykologiseen arviointiin ennalta estävässä toiminnassa sekä oikeuspsykiatrian kontekstissa. Lisäksi seminaaritöiden avulla tavoitteena on syvällinen paneutuminen näytön arviointiin aidoissa oikeustapauksissa sekä oikeuspsykologian että oikeustieteen näkökulmista. Seminaareissa ja muussa opetuksessa pyritään lisäämään sekä edistämään näiden kahden tieteenalan välistä vuoropuhelua myös opettajaresursseja yhdistämällä. Opintokokonaisuuden voivat suorittaa oikeustieteen ja psykologian pääaineopiskelijat, jotka ovat suorittaneet oikeuspsykologian perusopinnot.

Opiskeluoikeus

Oikeuspsykologian sivuaineopinnot on suunnattu vain tiettyjen pääaineiden opiskelijoille. Lisätietoja sivuaineen opinto-oikeudesta saat oheisista sivuaineen valintaperusteista.

Lisätietoa

Lue lisää oikeuspsykologian sivuaineopinnoista WebOodissa.

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Joensuun kampus