Tarkenna hakuasi

12092 Sivuaine: Psykologia

Psykologia (25/35 op)

Psykologian perusopintojaksot suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot psykologian eri osa-alueilta: kehityspsykologiasta, kognitiivisesta psykologiasta ja neuropsykologiasta, persoonallisuuspsykologiasta, psykologisesta tutkimuksesta sekä terveyden ja mielenterveyden psykologiasta.

Psykologian aineopinnot suoritettuaan opiskelija tunnistaa psykologian eri osa-alueita ja niiden sovelluksia. Opiskelijalla on valmiudet psykologian alan kehityksen seuraamiseen ja alan tieteellisen ajattelun ymmärtämiseen.

Opiskeluoikeus

Psykologian perusopintoihin (25 op) on vapaa sivuaineoikeus. Psykologian aineopintoihin (35 op) on erillinen valintamenettely. Lisätietoja valintamenettelystä saat oheisista sivuaineen valintaperusteista.

Lisätietoa

Lue lisää psykologian perusopinnoista ja aineopinnoista WebOodissa.

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Joensuun kampus