12098 Sivuaine: Ruotsin kieli

Ruotsin kieli (30/30/60 op)

Ruotsin kielen hallintaa arvostetaan työelämässä. Toisen kotimaisen kielen osaamista tarvitset sekä julkishallinnossa että yksityisellä sektorilla. Ruotsin kielen sivuaineopinnot sopivat esimerkiksi kauppatieteiden ja oikeustieteiden pääaineopiskelijoille sekä aineenopettajaksi tai luokanopettajaksi opiskeleville.

Ruotsin kielen opinnoissasi perehdyt kielen rakenteeseen, vuorovaikutukseen, kielenoppimiseen, ruotsalaisen kielialueen kulttuuriin ja yhteiskuntaan sekä muihin Pohjoismaihin. Ruotsin opiskelu sisältää pienryhmätyöskentelyä erityisesti opintojen alussa. Opintojen edetessä itsenäisen työskentelyn osuus kasvaa, ja pystyt suorittamaan opintojasi esimerkiksi kirjatentteinä ja esseinä. Kielitaitoasi vahvistat kieliharjoittelussa opiskelemalla tai työskentelemällä Pohjoismaissa tai ruotsinkielisellä alueella Suomessa. Voit myös osallistua kiinnostaville pohjoismaisille kieli- ja kirjallisuuskursseille. Kieliharjoittelu on pakollinen opintojakso aineopinnoissa.

Opiskeluoikeus

Ilmoitus/haku ja/tai valinta

Sivuaineoikeutta on haettava. Lisätietoja sivuaineen opinto-oikeuden hakemisesta löydät oheisista sivuaineen valintaperusteista.

Lisätietoa

Lue lisää ruotsin kielen opinnoista WebOodissa.

Vastuuyksikkö: Humanistinen osasto, Joensuun kampus