Tarkenna hakuasi

12105 Sivuaine: Sosiaalipsykologia

Sosiaalipsykologia (25/35 op)

Sosiaalipsykologia tarkastelee ihmisten toiminnan, ajattelutapojen, tunteiden ja identiteetin muodostumista suhteessa sosiaalisiin yhteisöihin ja yhteiskuntaan samoin kuin ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja ryhmäprosesseihin liittyviä ilmiöitä. Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen tutkimuspainotusten mukaisesti erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät kysymykset. Sosiaalipsykologiaa voi opiskella Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella pitkänä sivuaineena eli siitä voi suorittaa perus- ja aineopinnot, yhteensä 60 op. Opetus järjestetään Kuopion kampuksella.

HUOM! Sosiaalitieteet, Kuopio hakukohteessa aloittaneet eivät voi tehdä sivuaineeksi sosiaalipsykologian perus- ja / tai aineopintoja, rakenteissa olevien päällekkäisyyksien vuoksi.

Opiskeluoikeus

Vapaa sivuaineoikeus pl. kuvauksessa mainitut.

Lisätietoa

Lue lisää sosiaalipsykologian opinnoista WebOodissa.

Vastuuyksikkö: Yhteiskuntatieteiden laitos, Kuopion kampus