Tarkenna hakuasi

12126 Sivuaine: Työ- ja organisaatiopsykologia

Työ- ja organisaatiopsykologia (25/35 op)

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuudessa (25 op) tutustutaan työssä tapahtuviin psykologisiin prosesseihin. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot. Lisäksi opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä muun muassa digiajan työelämätaitoihin sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan ja sen soveltamiseen vuorovaikutustilanteissa.

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot (35 op) lisäävät työ- ja organisaatiopsykologian tieteenalan teoriatuntemusta ja perehdyttävät sen ajankohtaisiin tutkimuksiin. Opinnoissa syvennetään perusopinnoista tuttuja teemoja, kuten työhyvinvointi, digiajan työelämä ja viestintä. Lisäksi tutustutaan esimerkiksi valmentavaan johtajuuteen sekä ohjaukseen työtoimijuuden edistäjänä.

Opiskeluoikeus

Työ- ja organisaatiopsykologian perus- ja aineopintoihin on vapaa sivuaineoikeus.

Lisätietoa