12132 Sivuaine: Varhaiskasvatuksen erityisopettajan sivuaineopinnot

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan sivuaineopinnot (25/60 op)

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan sivuaineopinnot (VEO-sivuaine) (25/60 op) ovat Varhaiskasvatuslain (540/2018) 30 §:n mukaiset erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot varhaiskasvatuksen opettajille. Koulutus antaa ammatilliset valmiudet ja kelpoisuuden erityisopetuksen tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Opinnoista 25 opintopistettä suoritetaan sivuaineopintoina kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon. Loput opinnot (35 op) opiskelija voi suorittaa jatkuvan oppijan opinto-oikeudella KK-tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Sivuaineen opinto-oikeus on rajattu. Opintoihin on erillinen haku- ja valintamenettely. Opintojen ajankohtaisista asioista tiedotetaan Yammer-ryhmässä VEO- ja VEO-sivuaineopiskelijat.

Opiskeluoikeus

Vain tietyn pääaineen opiskelijoille valintamenettelyn kautta. Sivuaineoikeutta on haettava. Lisätietoja sivuaineen opinto-oikeuden hakemisesta löydät oheisista sivuaineen valintaperusteista.

Lisätietoa

Lue lisää varhaiskasvatuksen erityisopettajan sivuaineopinnoista WebOodissa.

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Joensuun kampus