18294 JOO-oikeuden haku UEFiin

Joustavan opinto-oikeuden hakeminen

Haku JOO-opintoihin paperilomakkeella. Itä-Suomen yliopiston hakuajat puoltokäsittelyyn päättyvät 31.3. ja 30.9., myöntökäsittelyyn 30.4. ja 31.10.

Voit hakea kevään hakuaikana seuraavana syksynä alkaviin opintoihin ja syksyn hakuaikana seuraavana keväänä alkaviin opintoihin.

Hakulomake käsitellään sekä kotiyliopistossa että kohdeyliopistossa. JOO-hakuprosessiin on hyvä varata riittävästi aikaa (noin 1½-2 kuukautta). Hakemus jätetään ensin kotiyliopistoon puollettavaksi.

Hakuprosessin vaiheet
 1. Laadi opintosuunnitelma kotiyliopistosi ohjeen mukaan ja rakenna JOO-opinnot osaksi hopsiasi.
 2. Tutustu kohdeyliopiston JOO-opintotarjontaan ja tarkenna opintosuunnitelmaasi valitsemiesi JOO-opintojen aikataululla.
 3. Tutustu kohdeyliopiston JOO-ohjeisiin ja tarkista JOO-opintojen hakuajat tai jatkuvassa haussa opintojen alkamisajankohta.
 4. Toimita paperinen hakulomake kotiyliopistoosi puollettavaksi (paperihaku vain sähköisen hakujärjestelmän ulkopuolella oleviin yliopistoihin).
 5. Ilman puoltoa ei hakemustasi käsitellä kohdeyliopistossa. Puoltaessaan hakemustasi kotiyliopistosi hyväksyy suunnittelemasi JOO-opinnot osaksi tutkintoasi.
 6. Mikäli saat opinto-oikeuden kohdeyliopistoon, ilmoittaudu opintoihin kohdeyliopiston ohjeiden mukaan. Sinun tulee olla läsnäolevana myös Itä-Suomen yliopistossa JOO-opintojen suorittamisen aikana. Opinnot suoritettuasi toimita opintorekisteriote kotiyliopistoon opintojen viemiseksi opintorekisteriin.
Filosofisessa tiedekunnassa tarjottavat JOO-opinnot

Teologian osasto

 • Yleinen teologia, perusopinnot (sivuaine, 25 op), yleinen teologia, aineopinnot (sivuaine, 35 op)
 • Ortodoksinen teologia, perusopinnot (sivuaine, 25 op), ortodoksinen teologia, aineopinnot (sivuaine, 35 op)
 • Raamatun kreikan perusteet (5 op)
 • Raamatun kreikan perusteet (5 op)
 • Raamatun heprean perusteet 1 (7 op)
 • Latinan perusteet (5 op)

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Joensuu

 • Ammatillisesti suuntautunut kielten opetus (25 op)
 • Luonnontieteet ja teknologia (25 op)
 • Professional Intercultural Competence (25op)

Humanistinen osasto

 • Etnomusikologia: perusopinnot (30 op), aineopinnot, sivuaine (30 op), kulttuurintutkimus, syventävät opinnot erikoistumisalana etnomusikologia (60 op)
 • Finnish Culture Study Programme (25 op)
  Japanin kieli ja kulttuuri: perusopinnot (30 op), aineopinnot (35 op)
 • Karjalan kieli ja kulttuuri: perusopinnot (25 op), aineopinnot (35 op), syventävät opinnot (60 op)
 • Kirjallisuus: perusopinnot (30 op), aineopinnot (30 op), syventävät opinnot (60 op)
 • Kulttuuriantropologia: perusopinnot (30 op), aineopinnot (30 op), kulttuurintutkimus, syventävät opinnot erikoistumisalana kulttuuriantropologia (60 op)
 • Käännöstiede: käännöstieteen pakollinen moduuli (10 + 5 op), käännöstieteen tutkimusalaopinnot (15 – 30 op), tulkkauksen erikoistumisopinnot (15 – 30 op)
 • Mediakulttuuri ja viestintä: perusopinnot (30 op), aineopinnot sivuaineopiskelijoille (30 op), kulttuurintutkimus, syventävät opinnot erikoistumisalana mediakulttuuri ja viestintä (60 op)
 • Perinteentutkimus: perusopinnot (30 op), aineopinnot (30 op), syventävät opinnot (60 op)
 • Ranskan kieli ja kulttuuri: perusopinnot (30 op), aineopinnot (30 op), sivuainekoe
 • Ruotsin kieli: perusopinnot (30 op), aineopinnot (30 op), syventävät opinnot (60 op), sivuainekoe
 • Saksan kieli ja kulttuuri: perusopinnot (30 op),  aineopinnot (30 op), sivuainekoe
 • Sukupuolentutkimus: perusopinnot (30 op), aineopinnot (30 op), kulttuurintutkimus, syventävät opinnot erikoistumisalana sukupuolentutkimus (60 op)
 • Suomen kieli: perusopinnot (30 op), aineopinnot (30 op), syventävät opinnot (60 op), sivuainekoe
 • Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille, perusopinnot (25 op). Opiskelu edellyttää suomen kielen perusteiden hyvää hallintaa.
 • Suomi toisena/vieraana kielenä -opintokokonaisuus (30 op), sivuainekoe
 • Taiteensosiologia: perusopinnot (30 op), aineopinnot (30 op), kulttuurintutkimus, syventävät opinnot erikoistumisalana taiteensosiologia (60 op)
 • Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet -opintokokonaisuus (25 op)
 • Venäjän kieli: perusopinnot (30 op), aineopinnot (30 op), venäjän kieli ja kulttuuri, syventävät opinnot (60 op), venäjän kieli ja kääntäminen, syventävät opinnot (60 op), sivuainekoe
 • Yleinen kielitiede ja kieliteknologia: perusopinnot (226 op), aineopinnot (35 op), sivuaineen syventävät opinnot (60 op)

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto

 • Psykologia, perusopinnot (25 op)
 • Oikeuspsykologia (25 op)
 • Sivuainevaatimusten mukaisesti: Erityispedagogiikka, perusopinnot (25 op), erityispedagogiikka, aineopinnot (35 op), erityispedagogiikka, syventävät opinnot (60 op)
 • Sivuainevaatimusten mukaisesti: Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede, perusopinnot (25 op), kasvatus- ja aikuiskasvatustiede, aineopinnot (35 op), kasvatus- ja aikuiskasvatustiede, syventävät opinnot (75 op)
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan JOO-opintotarjonta

Opiskelija voi tulla hyväksytyksi mille tahansa opintojaksolle, jos vain tilaa on. Poikkeuksena ovat pro gradu -työt ym. opinnäytteet, niihin joo-opinto-oikeutta ei myönnetä.

Terveystieteiden tiedekunnan JOO-opintotarjonta

Opiskelija voi tulla hyväksytyksi opintojaksoille, joissa ei ole rajoitettu osanottajamäärää tai ole muita ennakkoehtoja. Poikkeuksena kuitenkin lääketieteen ja hammaslääketieteen opinnot, joihin ei oteta JOO-opiskelijoita. Farmasian osalta haettavissa ovat ainoastaan alla listatut opintojaksot.

Farmasian laitos

 • Clinical Toxicology and Drug Safety (5 op)
 • Drug Design (5 op)
 • Drug Receptor Interactions (5 op)
 • Drug Metabolism and Pharmacokinetics (4 op)
 • Genetic and Reproductive Toxicology (5 op)
 • Molecular and Protein modeling (5 op)
 • Orgaaninen kemia 2 (6 op)
 • Perusfarmakologia (3 op)
 • Pharmacogenomics (3 op)
 • Protein Structure (5 op)
 • Toxicity Testing (5 op)
 • Toxicology of Compounds (5 op)
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan JOO-opintotarjonta

Historian ja maantieteiden laitos (Joensuun kampus)

Historia

 • Historian perusopinnot
 • Suomen historian aineopinnot
 • Yleisen historian aineopinnot

Maantiede, yhteiskuntamaantiede ja ympäristöpolitiikka

 • Maantieteen ja ympäristöpolitiikan perusopinnot
 • Maantieteen/yhteiskuntamaantieteen aineopinnot
 • Ympäristöpolitiikan aineopinnot

Yhteiskuntatieteiden laitos (Joensuun kampus)

 • Sosiologian perus- ja aineopinnot
 • Yhteiskuntapolitiikan perus- ja aineopinnot

Yhteiskuntatieteiden laitos (Kuopion kampus)

 • Sosiaalipedagogiikan perus- ja aineopinnot
 • Sosiaalipsykologian perus- ja aineopinnot
 • Sosiologian perus- ja aineopinnot

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

 • Terveystaloustieteen perusopinnot

Kauppatieteiden laitos

 • Perus-/aineopinnot, kauppatiede (Joensuu & Kuopio)
 • Perus-/aineopinnot, johtaminen ja markkinointi (Joensuu & Kuopio)
 • Perus-/aineopinnot, laskentatoimi ja verotus (Joensuu)
 • Perus-/aineopinnot, laskentatoimi ja rahoitus (Joensuu & Kuopio)
 • Perus-/aineopinnot*, johtaminen (Joensuu & Kuopio)
 • Perus-/aineopinnot*, laskentatoimi (Joensuu & Kuopio)
 • Perus-/aineopinnot*, markkinointi (Joensuu & Kuopio)
 • Perus-/aineopinnot*, rahoitus (Kuopio)
 • Yrittäjyyden sivuainekokonaisuus (Joensuu & Kuopio)

*= sivuaineopiskelijan aineopintokokonaisuus 60 op koostuu Kauppatieteen perusopinnoista 30 op sekä 30 op ao. oppiaineen opinnoista.

Oikeustieteiden laitos

 • Eurooppaoikeuden perusopinnot (25 op)
 • Finanssioikeuden perusopinnot (25 op)
 • Hallinto-oikeuden perusopinnot (25 op)
 • Lainsäädäntötutkimuksen perusopinnot (25 op)
 • Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen perusopinnot (25 op)
 • Siviilioikeuden perusopinnot (25 op)
 • Ympäristöoikeuden perusopinnot (25 op)
 • Valtiosääntöoikeuden perusopinnot (25 op)
 • Hyvinvointioikeuden perusopinnot (25 op)
 • Työ- ja virkamiesoikeuden perusopinnot (väh. 25 op)
 • Yritysjuridiikan perus- ja aineopinnot (väh. 25 op + 35 op)
 • Kansainvälisen kauppaoikeuden perusopinnot (väh. 25 op)
 • Metsäoikeuden perusopinnot (väh. 25 op)
 • Empiirisen oikeustutkimuksen opintokokonaisuus (väh. 25 op)
 • Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden perusopinnot (väh. 25 op)
 • Basic Studies in International Law (25 op)
 • Julkisten hankintojen perusopinnot (väh. 25 op)
 • Lainvalmistelun perusopinnot (väh. 25 op)
 • Kriminologian perusopinnot (väh. 25 op)
 • Basic Studies in Food Law and Policy (väh. 25 op)
 • Ulkomaalaisoikeuden perusopinnot (väh. 25 op)
 • Filosofian perus- ja aineopinnot (30 op + 40 op)
Hakuajat JOO-opintoihin

30.4. ja 31.10.

Opinto-oppaat

Katso. Itä-Suomen yliopiston tiedekuntien opinto-oppaat.

Opetuksen tiedot ovat luettavissa Pepissä. Tietoja voi selata ilman sisäänkirjautumista.

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit
 • JOO-opiskelijalle hyväksytään opinto-oikeuksia enintään perusopintokokonaisuuden eli n. 25 opintopisteen verran. Erittäin perustellusta syystä voidaan myöntää enemmän (esim. mikäli tiedekunta tarjoaa aineopintoja JOO -opintoina).
 • Vaadittavat edeltävät opinnot käyvät ilmi haettavan opintojakson opintojaksokuvauksesta.
 • Yliopistojen tiedekunnilla tai laitoksilla saattaa olla erillisiä sopimuksia opintojen suoritusmahdollisuuksista JOO-järjestelmän ulkopuolella. Ko. sopimuksista tulee tiedustella kotiyliopistosta.
Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Myönnetty opinto-oikeus on voimassa enintään kaksi (2) vuotta myöntöpäivästä lukien.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

Paperihakemus toimitetaan suoraan ko. tiedekuntaan.

JOO-opiskelun aloittaminen
 • Opintopalvelut toimittaa opiskelijalle ohjeet yliopistoon ilmoittautumisesta ja opiskelussa tarvittavien käyttäjätunnusten hakemisesta.
 • Opintojaksoille ilmoittaudutaan Pepissä.
 • JOO-opiskelijat ovat samassa asemassa kuin yliopiston muut sivuaineopiskelijat ilmoittautuessaan opintojaksoille.

Joustava opinto-oikeuden saanut opiskelija on oikeutettu käyttämään samoja kohdeyliopiston opiskelua tukevia palveluja (mm. kirjasto, atk-palvelut, ohjauspalvelut) kuin kohdeyliopiston omat opiskelijat.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Opiskelija saa opintosuorituksistaan virallisen paperisen opintosuoritusotteen ja lisäksi mahdollisen opintokokonaisuus- / arvosanatodistuksen. Opiskelija itse toimittaa opintosuoritusotteen kotiyliopistoonsa, jossa opinnot kirjataan opintosuoritusrekisteriin. Pepissä opiskelija voi selata omia opintosuorituksiaan ja halutessaan tulostaa epävirallisen suoritusotteen.