20919 Terveystieteiden opettajankelpoisuus

Terveystieteiden opettaja

Terveystieteiden tiedekunnassa on terveystieteiden maisterin tutkinto (hoitotieteen pääaine) koulutussuuntauksena terveystieteiden opettajankoulutus, joka antaa kelpoisuuden toimia sosiaali- ja terveysalan opettajana ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa.

Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoon terveystieteiden opettajankoulutuksessa sisältyy opettajan pedagogiset opinnot, joiden laajuus on 60 op (A794/2004). Terveystieteiden kandidaatin tutkinnossa pedagogisia opintoja on 25 op ja ne toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan ja avoimen yliopiston kanssa.

Terveystieteiden maisterintutkinnossa hoitotieteen didaktisia ja pedagogisia opintoja on 35 op, jotka toteutetaan terveystieteiden tiedekunnan hoitotieteen laitoksen omina opintoina. Valmistuvat terveystieteiden opettajat sijoittuvat sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksiin opettajiksi, johtajiksi, mutta myös koulutus-, suunnittelu-, ja hallintotehtäviin.