21825 FILO OPAS Etätenttiminen

Etätentit filosofisessa tiedekunnassa
  • Filosofisen tiedekunnan opintojen tenttiminen yleisessä tentissä tapahtuu Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella.
  • Filosofisessa tiedekunnassa mahdollisuus tenttiä Itä-Suomen yliopiston kampusten ulkopuolella rajoitetaan koulutuksiin, jotka on lähtökohtaisesti rakennettu siten, että osa opinnoista tapahtuu etäopintoina (erilliset erityisopettajan opinnot, erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot ja erilliset opinto-ohjaajan ja uraohjaajan opinnot). Tällöin tenttiminen on mahdollista kontaktiopetusjaksojen ulkopuolella paikoissa, joissa järjestetään tenttejä.
    • Erilliset erityisopettajan opinnot ja erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot: tarkemmat ohjeet tenttikäytännöistä ovat luettavissa opintoyhteisössä (avautuu uuteen välilehteen, vaatii kirjautumisen).
    • Erilliset opinto-ohjaajan ja uraohjaajan opinnot: opiskelija sopii asiasta tentaattorin kanssa ja selvittää tentin valvojan.