RA opas: Avoimena yliopisto-opetuksena tarjottavat opinnot 2022-23

Avoimena yliopisto-opetuksena tarjottavat opinnot

Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa voi suorittaa ravitsemustieteen perus- (25 op) ja aineopinnot (35 op) sekä urheiluravitsemuksen perus- (30 op) ja aineopinnot (30 op). Avoimen yliopiston opinnot ovat kaikille avoimia ja ne voidaan hyväksilukea ravitsemustieteen kandidaatin- ja/tai maisterintutkintoihin. Ravitsemustieteen tutkinto-opiskelijoita ei kuitenkaan valita Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella (Avoimen väylä), vaan opiskelijat valitaan todistuksen tai pääsykokeen perusteella.

Lisätietoja Avoimen yliopiston opetuksesta löytyy osoitteesta https://www.uef.fi/fi/avoin-yliopisto. Lisätietoa maksuista: https://www.uef.fi/fi/ilmoittautuminen-opintomaksu-ja-opinto-oikeus.

Avoimen yliopiston opiskelijoita ohjaa lv 2022–2023 suunnittelija Maria Mukkala, maria.mukkala(at)uef.fi, puh. 050 476 6782.