RA opas: Maisteriopintojen koostaminen 2022-23

Maisteriopintojen koostaminen

Terveystieteiden maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (ylempi korkeakoulututkinto) ja sen suorittaminen kestää kaksi vuotta. Opiskelu on päätoimista ja edellyttää läsnäoloa Kuopiossa. Ravitsemustieteen maisteriopinnot koostuvat opiskelijan valitsemista 30 opintopisteen moduuleista. Näistä moduuli 1 (syventävät opinnot) on kaikille opiskelijoille pakollinen. Tämän lisäksi opiskelija valitsee kaksi 30 opintopisteen moduulia. Moduulit 2 ja 3 ovat pakollisia niille opiskelijoille, jotka haluavat ravitsemusterapeutin pätevyyden. Moduulien 2 ja 3 opintoja ei voi hyväksi lukea aiempien opintojen perusteella. Moduuli 5 on suunniteltu niin, että sen suoritettuaan opiskelijalla on hyvät valmiudet toimia asiantuntijatehtävissä esimerkiksi elintarvike- ja lääketeollisuudessa tai tutkimuslaitoksissa.