25613 Sivuaine: Tieto-, taide- ja taitopedagogiikka varhaiskasvatuksessa

Tieto-, taide- ja taitopedagogiikka varhaiskasvatuksessa (25 op)

Tieto-, taide- ja taitopedagogiikka varhaiskasvatuksessa sivuainekokonaisuus on kohdistettu varhaiskasvatuksen opettajille sekä esiopetuksen opettajille, mutta siinä on huomioitu myös alle kolmivuotiaiden lasten oppimisen, kasvun ja kehityksen tukeminen. Sivuainekokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää tieto-, taide- ja taitopedagogiikkaa laaja-alaisesti osana varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin kokonaisvaltaista pedagogista toimintaa.

Opiskeluoikeus

Ilmoitus/haku ja/tai valinta. Sivuaineopintoihin on erillinen haku. Hakumenettely on kuvattu valintaperusteissa.

Lisätietoa

Lue lisää tieto-, taide- ja taitopedagogiikasta WebOodissa.

Vastuuyksikkö: Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Joensuun kampus