25681 Sivuaine: Kestävä liiketoiminta ja yhteiskunta

Kestävä liiketoiminta ja yhteiskunta (väh. 25 op)

Kestävä liiketoiminta ja yhteiskunta -opintokokonaisuus on monitieteinen kokonaisuus, jossa käsitellään kestävän talouden mahdollisuuksia ja haasteita liiketalouden, ympäristön ja lainsäädännön näkökulmista. Opiskelija perehtyy kiertotalouden ilmiöihin, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja kiertotalouden liiketoimintamalleihin.

Opintojen jälkeen osaat soveltaa erilaisia näkökulmia yritysten ja yhteisöjen toiminnassa, tunnistat vastuullisen liiketoiminnan mahdollisuuksia ja ymmärrät, miten kestävä talous muuttaa yhteiskunnallista keskustelua.

Kestävä liiketoiminta ja yhteiskunta -opintokokonaisuus sopii kaikille yhteiskuntatieteistä ja liiketaloustieteistä kiinnostuneille. Opinnot antavat valmiuksia toimia kestävän talouden asiantuntijana ja kehittäjänä yrityksissä, yhteisöissä ja yrittäjänä. Sivuainekokonaisuus on mahdollista suorittaa myös verkko-opintoina ja englannin kielellä.

Lue lisää kauppatieteiden sivuaineista WebOodissa. (avautuu uuteen ikkunaan)

More information on the WebOodi.

Vastuuyksikkö: Kauppatieteiden laitos, Joensuun ja Kuopion kampus

Responsible unit: UEF Business School, Joensuu Campus and Kuopio Campus