25793 Sivuaine: Kansainvälinen vähittäiskauppa

Kansainvälinen vähittäiskauppa

Kansainvälisen vähittäiskaupassa opitaan johtamisen, markkinoinnin, erilaisten liiketoimintamuotojen sekä yrittäjyyden osaamista kansainvälisissä vähittäiskaupan kilpailuympäristöissä. Opiskelija perehtyy vähittäiskaupan keskeisiin osa-alueisiin ja ymmärtää niiden roolin ja sisällön käytännössä. Kursseilla opitaan vähittäiskaupan strategista johtamista ml. yritysten välisten asiakassuhteiden johtaminen ja kuluttajakäyttäytyminen sekä perehdytään ketjuliiketoimintaan, toimitusketjuihin ja digitalisaatioon muuttuvilla kansainvälisillä markkinoilla. Lisäksi harjoitellaan käytännön vähittäiskaupassa tarvittavia työkaluja ja taitoja yhdessä vähittäiskaupassa jo työskentelevien ja sitä johtavien ammattilaisten kanssa.

Lue lisää kauppatieteiden sivuaineista WebOodissa. (avautuu uuteen välilehteen)

More information on the WebOodi.

Vastuuyksikkö: Kauppatieteiden laitos, Joensuun ja Kuopion kampus

Responsible unit: UEF Business School, Joensuu Campus and Kuopio Campus