25794 Sivuaine: Laskentatoimi ja yritysjuridiikka

Laskentatoimi ja yritysjuridiikka (30/60 op)

Laskentatoimen tehtävänä on kerätä, rekisteröidä ja analysoida organisaation toimintaa kuvaavia taloudellisia tunnuslukuja eri käyttötarkoituksia varten. Sisäinen laskentatoimi tuottaa suunnitelma- tai tarkkailulaskelmia yrityksen sisäiseen käyttöön johdon päätöksenteon tueksi. Ulkoinen laskentatoimi puolestaan tuottaa tietoja yrityksen ulkopuolisille sidosryhmille, kuten rahoittajia ja verottajaa varten. Ulkoinen laskentatoimi on hyvin pitkälle lakisääteistä raportointia, johon liittyy läheisesti myös verotus ja yritysjuridiikka kokonaisuudessaan. Laskentatoimen ja yritysjuridiikan suuntautumisvaihtoehdossa opit hallitsemaan ydinasiat kirjanpidosta, tuloslaskennasta, tilinpäätöksestä, elinkeinoverotuksesta sekä yhtiöoikeudesta. Laskentatoimen ja yritysjuridiikan suuntautumisvaihtoehto sopii kaikille, jotka haluavat tulevaisuudessa työskennellä taloudellista osaamista vaativien työtehtävien parissa.

Lue lisää kauppatieteiden sivuaineista WebOodissa. (avautuu uuteen välilehteen)

More information on the WebOodi.

Vastuuyksikkö: Kauppatieteiden laitos, Joensuun kampus

Responsible unit: UEF Business School, Joensuu