25795 Sivuaine: Markkinointi ja myynti

Markkinointi ja myynti (25 op)

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa käyttää markkinoinnin ja myynnin päätöksentekoon ja johtamiseen tarvittavia apuvälineitä ja analyysejä nykypäivän dataintensiivisessä liiketoimintaympäristössä ja soveltaa vastuullisuuden näkökulmia liiketoiminnan kehittämisessä. Hän osaa tutkia ja analysoida kohdemarkkinoita, ymmärtää asiakkaiden käyttäytymistä, laatia markkinointisuunnitelman, hyödyntää digitaalisia markkinointikanavia ja analytiikka sekä arvioida markkinointistrategian onnistumista.

Lue lisää kauppatieteiden sivuaineista WebOodissa. (avautuu uuteen välilehteen)

More information on the WebOodi.

Vastuuyksikkö: Kauppatieteiden laitos, Joensuun ja Kuopion kampus

Responsible unit: UEF Business School, Joensuu Campus and Kuopio Campus