Tarkenna hakuasi

39795 Avoin yo oppimisympäristöt

Humanistiset tieteet

Oppiainekohtaisesta Moodle -ympäristöstä löydät ohjeita opintojen aloittamiseen, sekä opintojaksokohtaiset tarkemmat tiedot (esim. tenttikäytännöt tai ryhmäilmoittautumiset). Tutustu ohjeisiin huolella, jotta olet opinnoissa mukana heti jakson alkaessa.

Englannin kielen perusopinnot
Vieraat kielet avoimessa yliopistossa 23-24 | eLearn, kurssiavain: EngPO2324

Englannin kielen ja kulttuurin aineopinnot
Vieraat kielet avoimessa yliopistossa 23-24 | eLearn, kurssiavain: EngAO2324

Historian perus- ja aineopinnot
Avoimen yliopiston historian opinnot | eLearn, kurssiavain: AYhistoria23

Japanin kielen perusopinnot
Vieraat kielet avoimessa yliopistossa 23-24 | eLearn, kurssiavain: JapPO2324

Karjalan kielen ja kulttuurin perusopinnot
Karjalan kielen ja kulttuurin perusopinnot lukuvuosi 23-24 | eLearn, kurssiavain: KarjalanPO2324

Karjalan kielen ja kulttuurin aineopinnot
Karjalan kielen ja kulttuurin aineopinnot lukuvuosi 23-24 | eLearn, kurssiavain: KarjalanAO2324

Kulttuuritutkimuksen väyläopinnot
Kulttuurintutkimuksen väyläopinnot 23-24 | eLearn, kurssiavain: Kultuväylä23

Mediakulttuurin ja viestinnän perusopinnot
Ei opinnot kokoavaa oppimisympäristöä. Tutustu opintoihin Peppi-oppaassa.

Ranskan kielen ja kulttuurin perusopinnot
Vieraat kielet avoimessa yliopistossa 23-24 | eLearn, kurssiavain: RanPO2324

Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä
Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä (S2) - avoin yliopisto lukuvuosi 23-24 | eLearn, kurssiavain: Suomenopet2324

UEF-tunnuksella kirjautuminen:

 • käytä ”UEF Login” –painiketta
 • napin painamisen jälkeen sinut ohjataan Office 365 tunnistautumispalveluun
 • anna tunnus muodossa: käyttäjätunnus@uef.fi
 • anna salasana


YKSITTÄISET OPINTOJAKSOT

Etnisyys, monikulttuurisuus ja sukupuoli (EXAM-tentti tai essee)
Tutustu opintojakson ohjeisiin Peppi-oppaassa.

Introduction to International Business in German-speaking countries (Kansainvälistyvän liiketoiminnan johdantokurssi: saksankielinen liiketoiminta-alue)
Opintojakson opettaja lähettää ilmoittautuneille tietoa oppimisympäristöstä ja kurssiavaimesta ilmoittautumisajan päätyttyä UEF-sähköpostiin. Otathan siis yliopiston sähköpostiosoitteen aktiiviseen käyttöön.

Kielitieteen peruskurssi (EXAM-tentti)
Tutustu opintojakson ohjeisiin Peppi-oppaassa.

Kirjallisuuden peruskurssi (EXAM-tentti)
Tutustu opintojakson ohjeisiin Peppi-oppaassa.

Societal Perspectives on Translation (Kääntämisen yhteiskunnallisia näkökulmia)
Tutustu opintojakson ohjeisiin Peppi-oppaassa.

Monikielinen viestintä (luennot, kirjallisuus ja tentti)
Opintojakson opettaja lähettää ilmoittautuneille tietoa oppimisympäristöstä ja kurssiavaimesta ilmoittautumisajan päätyttyä UEF-sähköpostiin. Otathan siis yliopiston sähköpostiosoitteen aktiiviseen käyttöön.

Monikulttuurisuus ja muuttoliikkeet (EXAM-tentti)
Tutustu opintojakson ohjeisiin Pepin opinto-oppaassa

Varhainen ruotsin opettaminen (lähiopetus)
Opintojakson opettaja lähettää ilmoittautuneille tietoa oppimisympäristöstä ja kurssiavaimesta ilmoittautumisajan päätyttyä UEF-sähköpostiin. Otathan siis yliopiston sähköpostiosoitteen aktiiviseen käyttöön.

Kasvatustieteet

Ohesta löydät linkin opintokokonaisuuden Moodle-ympäristöön. Valitse ympäristö sen mukaan, minkä oppiaineen mukaan olet aikeissa suorittaa kasvatustieteellisen alan opintoja.

Erityispedagogiikan perusopinnot
Avoin yliopisto: Erityispedagogiikan perusopinnot | eLearn, kurssiavain: Erkkapo23

Erityispedagogiikan aineopinnot
Avoin yliopisto: Erityispedagogiikan aineopinnot | eLearn, kurssiavain Erkkaao23

Kasvatus- ja koulutusalan johtamisen perusopinnot
Avoin yliopisto: Kasvatus- ja koulutusalan johtaminen, perusopinnot | eLearn, kurssiavain Kojopo23

Kasvatustieteellisen alan perusopinnot (kasvatus- ja aikuiskasvatustiede)
Avoin yliopisto: Kasvatustieteellisen alan perusopinnot, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede | eLearn, kurssiavain: Kaakopo23

Kasvatustieteellisen alan perusopinnot (varhaiskasvatus)
Avoin yliopisto: Kasvatustieteellisen alan perusopinnot, varhaiskasvatus | eLearn, kurssiavain: Vakapo23

Ohjauksen alan yksittäiset opintojaksot: Johdatus ohjauksen teoriaan ja käytäntöön, Ohjauksen erityisala, koko koulu ohjaa ja tukee lukiossa, Ohjaustaidot elämässä
Opintojaksoille ei ole omaa avoimen yliopiston oppimisympäristöä. Saat opintojen aloitusohjeet sähköpostiisi.

UEF-tunnuksella kirjautuminen:

 • käytä ”UEF Login” –painiketta
 • napin painamisen jälkeen sinut ohjataan Office 365 tunnistautumispalveluun
 • anna tunnus muodossa: käyttäjätunnus@uef.fi
 • anna salasana
Kauppatieteet ja matkailu

Kaikki avoimen yliopiston kauppatieteiden opintoihin ilmoittautuneet kirjautuvat ensin yhteiseen Moodle-oppimisympäristöön, josta löytyvät opintoihin liittyvät yhteiset ohjeet sekä eri opintojaksojen kurssilinkit.

Kirjaudu tästä linkistä: Kauppatieteiden opinnot, Itä-Suomen avoin yliopisto | eLearn, kurssiavain: JOK23kauppa

UEF-tunnuksella kirjautuminen:

 • käytä ”UEF Login” –painiketta
 • napin painamisen jälkeen sinut ohjataan Office 365 tunnistautumispalveluun
 • anna tunnus muodossa: käyttäjätunnus@uef.fi
 • anna salasana
Kieli- ja viestintäopinnot

Kielikeskuksen tarjoamissa kieli- ja viestintäopinnoissa (tutkintoihin kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot, kielten alkeis-, jatko- ja kertauskurssit) ei ole käytössä avoimen yliopiston yhteistä oppimisympäristöä. Useimmissa opintojaksoissa on käytössä oma opintojaksokohtainen oppimisympäristö.
Opintojakson opettaja lähettää ilmoittautuneille tietoa oppimisympäristöstä ja kurssiavaimesta ilmoittautumisajan päätyttyä UEF-sähköpostiin. Otathan siis yliopiston sähköpostiosoitteen aktiiviseen käyttöön.

Englannin kielen kertauskurssi
UEF/MOOC: Englannin kielen kertauskurssi, osa 1, 2 op | DigiCampus
Kirjaudu Haka-kirjautumisen kautta (etsi ja valitse Itä-Suomen yliopisto (University of Eastern Finland) -> kirjoita UEF-käyttäjätunnuksesi muodossa tunnus@uef.fi). Huom! Opintojakson voi suorittaa vain UEF-tunnuksia käyttäen.

Englannin kielen perus ja aineopintojen, ranskan perusopintojen, japanin perusopintojen, karjalan perus- ja aineopintojen kokonaisuusympäristöjen tiedot löytyvät Humanistiset tieteet -valikosta

Luonnontieteet, metsätieteet ja tekniikka

Oppiainekohtaisesta Moodle -ympäristöstä löydät ohjeita opintojen aloittamiseen, sekä opintojaksokohtaiset tarkemmat tiedot (esim. tenttikäytännöt tai ryhmäilmoittautumiset). Tutustu ohjeisiin huolella, jotta olet opinnoissa mukana heti jakson alkaessa.

Metsätieteiden opinnot
Avoimen yliopiston metsätieteiden opinnot 2023-24 | eLearn, kurssiavain Metsä2023_24

Ympäristötieteiden ja biologian opinnot
Avoimen yliopiston ympäristötieteen ja biologian opinnot 2023–24, kurssiavain Ymp_biologia2023

Muut luonnontieteiden ja tekniikan opinnot löytyvät Avoimen yliopiston luonnontieteiden opiskelijat 2023–2024 -Moodlesta. Opinnot ja niiden aloitusohjeet on ryhmitelty oppiainekohtaisesti, joten käytäthän oppiaineen nimessä olevaa linkkiä ja sille määritettyä kurssiavainta, jotta löydät jaksokohtaiset aloitusohjeet. Kokonaisuuksiin kuulumattomat jaksot löydät listan lopussa.

Fysiikan opinnot
(sis. mm. jaksot Sähköopin perusteet, Sädeoptiikka ja kuvanmuodostus, Atomifysiikka, Fysiikan perustöiden kurssit, Sähkö- ja laserturvallisuus, Valo, Kosmologia)
Avoimen yliopiston luonnontieteiden opiskelijat 2023-2024 | eLearn, kurssiavain U*ayfy23

Kemian opinnot
Avoimen yliopiston luonnontieteiden opiskelijat 2023-2024 | eLearn, kurssiavain U*aykem23

Matematiikan perus- ja aineopinnot (Joensuu)
(sis. jaksot Matematiikka kaikkialla, Johd. differentiaalilaskentaan, Differentiaalilaskennan sovellukset, Integraalilaskenta, Joukot ja todistaminen, Kuvaukset ja kompleksiluvut, Lineaarialgebra a, ja matematiikan aineopintojen opintojaksot)
Avoimen yliopiston luonnontieteiden opiskelijat 2023-2024 | eLearn, kurssiavain U*aymat23

Matematiikan perusopinnot (Kuopio)
(sis. jaksot Matematiikan perusteet, Matriisilaskenta, Reaalianalyysi a ja b)
Avoimen yliopiston luonnontieteiden opiskelijat 2023-2024 | eLearn, kurssiavain U*aymaa23

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot
(sis. mm. jaksot Johdatus Python ohjelmointiin, Tietojärjestelmän suunnittelu, Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia)
Avoimen yliopiston luonnontieteiden opiskelijat 2023-2024 | eLearn, kurssiavain U*aytkt23

Opintokokonaisuuksien ulkopuoliset yksittäiset opinnot
(sis. jaksot Lukiomatematiikan kertaus, Ilmastonmuutos-verkkokurssi, SPSS-verkkokurssi, Tähtitieteen perusteet, Matematiikan propedeuttinen kurssi, Lineaarialgebra b, Photonics and Optics Fundamentals, Fundamentals of the Medical Device Approval Process)
Avoimen yliopiston luonnontieteiden opiskelijat 2023-2024 | eLearn, kurssiavain U*aysek23

Tietojenkäsittelytieteen ja fysiikan aineopintojen, sekä tilastotieteen ja datatieteen perusopintojen jaksokohtaiset aloitusohjeet saat koulutussihteeriltä ilmoittautumisen jälkeen.

UEF-tunnuksella kirjautuminen:

 • käytä ”UEF Login” –painiketta
 • napin painamisen jälkeen sinut ohjataan Office 365 tunnistautumispalveluun
 • anna tunnus muodossa: käyttäjätunnus@uef.fi
 • anna salasana
Oikeustieteet

Kaikki avoimen yliopiston oikeustieteiden opintoihin ilmoittautuneet kirjautuvat ensin yhteiseen Moodle-oppimisympäristöön, josta löytyvät oikeustieteiden opintoihin liittyvät yleiset ohjeet sekä eri opintojaksojen kurssilinkit.

Oikeustieteiden opinnot, Itä-Suomen avoin yliopisto | eLearn, kurssiavain: Oi2022keus

UEF-tunnuksella kirjautuminen:

 • käytä ”UEF Login” –painiketta
 • napin painamisen jälkeen sinut ohjataan Office 365 tunnistautumispalveluun
 • anna tunnus muodossa: käyttäjätunnus@uef.fi
 • anna salasana
Psykologia

Ohesta löydät linkin opintokokonaisuuden Moodle-ympäristöön. Valitse ympäristö sen mukaan, minkä opintokokonaisuuden opintojaksolle olet ilmoittautunut ja minkä kokonaisuuden olet aikeissa suorittaa.

Psykologian perusopinnot
Avoin yo Psykologian perusopinnot 2023-2024 | eLearn

Psykologian aineopinnot
Saat kirjautumisohjeet oppimisympäristöön sähköpostitse

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot
Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 2023-2024 | eLearn

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot
Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot 2023-2024 | eLearn

UEF-tunnuksella kirjautuminen:

 • käytä ”UEF Login” –painiketta
 • napin painamisen jälkeen sinut ohjataan Office 365 tunnistautumispalveluun
 • anna tunnus muodossa: käyttäjätunnus@uef.fi
 • anna salasana
Teologia

Kaikki avoimen yliopiston teologian opintoihin ilmoittautuneet kirjautuvat ensin yhteiseen Moodle-oppimisympäristöön, josta löytyvät teologian opintoihin liittyvät yleiset ohjeet sekä eri opintojaksojen kurssilinkit.

Avoimen yliopiston teologian opinnot (uef.fi)

Kurssiavainta ei ole käytössä, mutta ympäristö vaatii kirjautumisen. UEF-tunnuksella kirjautuminen:

 • käytä ”UEF Login” –painiketta
 • napin painamisen jälkeen sinut ohjataan Office 365 tunnistautumispalveluun
 • anna tunnus muodossa: käyttäjätunnus@uef.fi
 • anna salasana
Terveystieteet

Oppiainekohtaisesta Moodle -ympäristöstä löydät ohjeita opintojen aloittamiseen, sekä opintojaksokohtaiset tarkemmat tiedot (esim. tenttikäytännöt tai ryhmäilmoittautumiset). Tutustu ohjeisiin huolella, jotta olet opinnoissa mukana heti jakson alkaessa.

Ergomian ja työhyvinvoinnin perusopinnot
ERGONOMIApo | eLearn, kurssiavain: ERGO23

Ergomian ja työhyvinvoinnin aineopinnot
Pyydä moodle-linkki ja kurssiavain opintojakson koulutussihteeriltä

Farmasian perusopinnot
Farmasian perusopinnot, avoin yo, 2023-24 | eLearn, kurssiavain: Fapo2324?

Gerontologian opinnot (perusopinnot ja aineopinnot samassa)
Gerontologian opinnot | eLearn

Hoitotieteen aineopinnot
Avoin yliopisto: Hoitotieteen aineopinnot 2023-2024 | eLearn

Hoitotyön johtaminen
Avoin yliopisto: Hoitotyön johtaminen 2023-2024 | eLearn

Ihmisen biologia (perusopinnot)
Ihmisen biologia 2023-2024 | eLearn, kurssiavain IBI23

Kansanterveystieteen perusopinnot
Kansanterveystieteen perusopinnot 2023-2024 | eLearn

Kansanterveystieteen aineopinnot
Kansanterveystieteen aineopinnot 2023-2024 | eLearn

Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnot
Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnot, lv. 2023-2024 | eLearn

Preventiivisen hoitotieteen opinnot
Preventiivisen hoitotieteen opinnot: yhteisö- ja perhehoitotyö 30 op, 2023-2024 | eLearn

Ravitsemustieteen perusopinnot
Ravitsemustieteen perusopinnot 2023-2024 | eLearn, kurssiavain: ravipo2023

Ravitsemustieteen aineopinnot
Ravitsemustieteen aineopinnot 2023-2024 | eLearn, kurssiavain: raviao23

Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopinnot
Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot 2023-2024 | eLearn

Terveyden edistäminen ja terveystieto ainepinnot
Terveyden edistämisen ja terveystiedon aineopinnot 2023-24 | eLearn

Terveysliikunnan perusopinnot
Terveysliikunnan perusopinnot 2023-2024 | eLearn

Terveysliikunnan aineopinnot
Terveysliikunnan aineopinnot 2023-2024 | eLearn

Urheiluravitsemuksen perusopinnot
Urheiluravitsemuksen perusopinnot 2023-2024 | eLearn, kurssiavain: uravipo2023

Urheiluravitsemuksen aineopinnot
Urheiluravitsemuksen aineopinnot 2023-2024 | eLearn, kurssiavain: uraviao23

UEF-tunnuksella kirjautuminen:

 • käytä ”UEF Login” –painiketta
 • napin painamisen jälkeen sinut ohjataan Office 365 tunnistautumispalveluun
 • anna tunnus muodossa: käyttäjätunnus@uef.fi
 • anna salasana

Yksittäinen opintojakso:

Digipedagogiikan perusteet osana ohjausta ja opetusta (MOOC) 2 op
MOOC: Digipedagogiikan perusteet osana ohjausta ja opetusta 2op, 2023-2024 | DigiCampus, ryhmäavain: UEF_Avoin23

Kirjautuminen DigiCampus Moodleen:

 • käytä ”Kirjaudu Haka tunnuksilla”-painiketta
 • Valitse Itä-Suomen yliopisto listasta
 • Sinut ohjataan Office 365 tunnistautumispalveluun
 • Anna tunnus muodossa: käyttäjätunnus@uef.fi
 • Anna salasana
 • Tunnistautumisen jälkeen sinut ohjataan takaisin Digicampus moodleen
Yhteiskuntatieteet

Oppiainekohtaisesta Moodle -ympäristöstä löydät ohjeita opintojen aloittamiseen, sekä opintojaksokohtaiset tarkemmat tiedot (esim. tenttikäytännöt tai ryhmäilmoittautumiset). Tutustu ohjeisiin huolella, jotta olet opinnoissa mukana heti jakson alkaessa.

UEF-tunnuksella kirjautuminen eLearn Moodleen:

 • käytä ”UEF Login” –painiketta
 • napin painamisen jälkeen sinut ohjataan Office 365 tunnistautumispalveluun
 • anna tunnus muodossa: käyttäjätunnus@uef.fi
 • anna salasana

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopinnot
Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopinnot 25 op 2023-2024 | eLearn

Filosofian perusopinnot
Filosofian perusopinnot lv. 2023-2024 | eLearn, kurssiavain: AYFIL

Maantieteiden ja ympäristöpolitiikan perusopinnot, Maantieteen aineopinnot ja Ympäristöpolitiikan aineopinnot
Avoin yliopisto: Maantieteiden ja ympäristöpolitiikan opinnot | eLearn,  kurssiavain maaymp23

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusopinnot
Avoin yliopisto: Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta, perusopinnot 2023-2024 | eLearn

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot
AY: Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot (25 op) lv. 2023-2024 | eLearn

Sosiaalipedagogiikan perusopinnot
Sosiaalipedagogiikan perusopinnot lv. 2023-2024 | eLearn, kurssiavain: AYSOSPED

Sosiaalipedagogiikan aineopinnot
Sosiaalipedagogiikan aineopinnot, lv. 2023-2024 | eLearn, kurssiavain: AYSOSPEDAO

Sosiaalipsykologian perusopinnot
Sosiaalipsykologian perusopinnot lv. 2023-2024 | eLearn, kurssiavain: AYSOSPSYK

Sosiaalipsykologian aineopinnot
Sosiaalipsykologian aineopinnot lv. 2023-2024 | eLearn, kurssiavain: AYSOSPSYKAO

Sosiaalitieteiden perusopinnot
Sosiaalitieteiden perusopinnot lv. 2023-2024 | eLearn, kurssiavain: AYSOSTIETEET

Sosiaalityön perusopinnot
Sosiaalityön perusopinnot avoin yo | eLearn, kurssiavain: stpo2023

Sosiaalityön aineopinnot
Sosiaalityön aineopinnot avoin yo | eLearn, kurssiavain: staine2023

Sosiologian perusopinnot
Sosiologian perusopinnot lv. 2023-2024 | eLearn, kurssiavain: AYSOSIOLOGIA

Terveystaloustieteen perusopinnot
AY: Terveystaloustieteen perusopinnot (26 op) lv. 2023-2024 | eLearn

Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot
Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot lv. 2023-2024 | eLearn, kurssiavain:AYYKPOL

YKSITTÄISET OPINTOJAKSOT

Kirjautuminen DigiCampus Moodleen:

 • käytä ”Kirjaudu Haka tunnuksilla”-painiketta
 • Valitse Itä-Suomen yliopisto listasta
 • Sinut ohjataan Office 365 tunnistautumispalveluun
 • Anna tunnus muodossa: käyttäjätunnus@uef.fi
 • Anna salasana
 • Tunnistautumisen jälkeen sinut ohjataan takaisin Digicampus moodleen

Introduction to Finnish Health and Social Service Systems (5 ECTS)
Saat opintojakson suoritusohjeet ilmoittautumisen jälkeen uef-sähköpostiisi.

Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille (3 op)
Kurssiavain ja linkki opintojaksolle lähetetään ilmoittautuneille opiskelijoille UEF-opiskelijasähköpostiin 15.1. mennessä. Ota opiskelijasähköposti aktiiviseen käyttöön, jotta viestit tavoittavat sinut. 

Lastensuojelun perusteet (MOOC)
MOOC: Lastensuojelun perusteet 3 op, 2022-2024 | DigiCampus, kurssiavain: UEF20lastensuojelu!
Tenttiryhmä: Itä-Suomen yliopisto - tutkinto ja avoin

Moniammatillisen yhteistyön perusteet sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusaloilla (MOOC)
MOOC: Moniammatillisen yhteistyön perusteet sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusaloilla 2 op, 2023-2024 | DigiCampus, kurssiavain: UEFavoin_moniam22

Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet (MOOC)
MOOC: Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 2 op, 2023-2024 | DigiCampus, kurssiavain: UEFavoinmonitoimijaisuus20!
Tenttiryhmä: UEF-avoin

Vaikuttavuus (MOOC)
UEF/MOOC: Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta, 3 OP, 2023-2024 | DigiCampus, kurssiavain: Avoin_vaik23

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi (MOOC)
Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi | DigiCampus, kurssiavain: OpenSola2023!
Ryhmä: OpenUniSola2023