22898 Biomed opas Ilmoittautuminen opintojaksoille ja tentteihin 2021-22

Ilmoittautuminen opintojaksoille ja tentteihin

Biolääketieteen yksikön järjestämille opintojaksoille ja niihin liittyviin tentteihin ilmoittaudutaan WebOodissa/Pepissä. Syyslukukauden opintojaksoille ilmoittaudutaan vuosittain 01.08. - 30.09. ja kevätlukukauden opintojaksoille 01.11. - 31.1. Opintojaksoille tulee kuitenkin ilmoittautua viimeistään 2 viikkoa ennen opintojakson alkua.

Huomioithan, että eri laitoksilla ja yksiköillä voi olla erilaisia käytäntöjä opintojaksoille ilmoittaumisaikojen suhteen. Kunkin opintojakson ilmoittautumisaika on nähtävillä opintojakson tiedoissa opintotietojärjestelmässä.

Huom! Opintotietojärjestelmän vaihtuminen WebOodista Peppiin loppuvuodesta 2021 tuo hieman muutoksia normaaleihin ilmoittautumisaikoihin:

  • Syyslukukauden 2021 opintojaksoille ilmoittaudutaan WebOodissa normaalissa aikataulussa 1.8.-31.9.
  • Kevätlukukaudella 2022 alkavien opintojaksojen ilmoittautuminen on poikkeuksellisesti avoinna WebOodissa 1.8.-31.10., ja avautuu opintotietojärjestelmän vaihdosta johtuvan käyttökatkon jälkeen uudelleen Peppi-järjestelmässä.

Tentit

Biolääketieteen opintojaksoja voi tenttiä opintojakson yhdessä lopputentissä sekä kahdessa uusintatentissä. Opintojakson varsinaisiin loppu- ja uusintatentteihin tulee ilmoittautua vähintään 10 vuorokautta ennen tenttitilaisuutta. Mikäli opiskelija ei jostain syystä pääse osallistumaan tenttiin, johon hän on jo aiemmin ilmoittautunut, tulee ilmoittautuminen perua hyvissä ajoin. Perumisen voi tehdä biolääketieteen yksikön opetuskansliaan sähköpostitse, puhelimitse tai asioimalla paikan päällä.