Fa-opas Farmaseutin tutkinnon pakolliset opintojaksot vuosikursseittain 2022-2023

Farmaseutin tutkinnon pakolliset opintojaksot vuosikursseittain 2022-2023

Ensimmäinen opintovuosi (FA1, 63 op)

 • Orientaatio yliopisto-opintoihin (1 op)
 • Farmaseuttiopintojen suunnittelu ja portfolio (2 op, jatkuu koko opintojen ajan)
 • Lääkkeet terveydenhuollossa (5 op)
 • Laboratorio- ja kemikaaliturvallisuus (1 op)
 • Farmasian yleinen ja epäorgaaninen kemia (4 op)
 • Farmasian yleinen ja epäorgaaninen kemia, harjoitustyöt (1 op)
 • Johdanto ihmisen biologiaan ja tuki ja liikuntaelimistö (2 op)
 • Lääkeaineiden orgaaninen kemia (4 op)
 • Lääkeaineiden orgaaninen kemia, harjoitustyöt (1 op)
 • Sydämen, keuhkojen ja munuaisten toiminta (4 op)
 • Solubiologia farmasian opiskelijoille (3 op)
 • Ensiapu (1 op)
 • Fysikaalinen farmasia (2 op)
 • Academic and Professional English 1 for Pharmacy (2 op)
 • Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään (3 op)
 • Ruoansulatus ja aineenvaihdunta (4 op)
 • Elimistön säätelyjärjestelmät (6 op)
 • Perusfarmakologia (3 op)
 • Bioturvallisuus (1 op)
 • Mikrobiologian perusteet (4 op)
 • Systemaattinen farmakologia 1 (4 op)
 • Systemaattinen farmakologia 2 farmasian opiskelijoille (5 op)

Toinen opintovuosi (FA2, 60 op)

 • Lääkityksen tarkistus ja lääketietokannat (2 op)
 • Lääkemuodot ja niiden valmistaminen (7 op)
 • Lääkkeiden antoreitit ja farmakokinetiikka (6 op)
 • Ruotsia farmasian opiskelijoille (3 op)
 • Lääkehoito ja neuvonta 1 (5 op)
 • Apteekkifarmasian perusteet (5 op)
 • Lääkehoito ja neuvonta 2 (4 op)
 • Itsehoito ja neuvonta (4 op)
 • Academic and Professional English 2 for Pharmacy (1 op)
 • Lääkeaineanalytiikka (4 op)
 • Ravitsemus ja terveys farmasian opiskelijoille (4 op)
 • Opetusapteekkiharjoittelu, osa 1 (15 op)

Kolmas opintovuosi (FA3, 44 op)

 • Eläinlääkintä (3 op)
 • Lääkehoidon arviointi 1 (2 op)
 • Teollisuusfarmasian perusteet (3 op)
 • Lääkkeiden hyvät tuotanto- ja jakelutavat (2 op)
 • Johdatus lääke-epidemiologiaan (3 op)
 • Biologiset lääkevalmisteet (3 op)
 • Sairaalafarmasian perusteet (3 op)
 • Lääkehoidon arviointi 2, (2 op)
 • Farmaseutin tutkielma ja seminaari (8 op) (aloitus jo FA2)
 • Opetusapteekkiharjoittelu, osa 2 (15 op)

Yhteensä 167 op