28082 Fa opas Ristiinopiskelu

Ristiinopiskelu: Itä-Suomen yliopiston ja Helsingin yliopiston farmasian yliopisto-opetusyhteistyö

Itä-Suomen yliopiston ja Helsingin yliopiston proviisorin koulutusohjelmien kesken on sovittu opetusyhteistyöverkostosta eli ns. ristiinopiskelusopimuksesta. Sen tavoitteena on antaa kummankin yliopiston opiskelijoille mahdollisuus osallistua tiettyihin toisen yliopiston opetussuunnitelmaan sisältyviin opintojaksoihin, jotka täydentävät oman yliopiston tarjontaa. Yhteistyöhön tarjottaviin opintojaksoihin on koottu proviisorin syventävän tasoisia opintojaksoja.

Opinto-oikeutta sopimuksen mukaisille opintojaksoille voi hakea jatkuvasti. Opinto-oikeutta on haettava 2 kuukautta ennen kunkin opintojakson alkamista. Kohdekorkeakoulun opintojakson vastuuopettajalla on oikeus rajoittaa opintojaksolle osallistuvien opiskelijoiden maksimimäärää, asettaa kurssin esitietovaatimukset ja päättää olla hyväksymättä opiskelijaa opintojaksolle, mikäli opiskelija ei täytä esitietovaatimuksia tai mikäli opintojakson maksimiosanottajamäärä on tullut täyteen. Järjestävän osapuolen opiskelijalla on oikeus tulla valituksi opintojaksolle ennen toisen sopimusosapuolen opiskelijaa.

Toisen yliopiston tarjoamat opinnot tulee suunnitella sisällytettäväksi omaan tutkintoon osana proviisorin HOPS-työskentelyä ennen opinto-oikeuden hakemista.

Itä-Suomen yliopiston proviisorivaiheen opiskelijat voivat hakea opinto-oikeutta Helsingin yliopiston ristiinopiskelun kursseille. Hakuohje sekä opintojaksotarjonta

Helsingin yliopiston proviisorivaiheen opiskelijat voivat hakea opinto-oikeutta Itä-Suomen yliopiston ristiinopiskelun opintojaksoille tällä lomakkeella.

Opintojaksokuvauksiin voit tutustua hakemalla kurssin tiedot WebOodista. Itä-Suomen yliopisto on siirtynyt käyttämään Peppi-opintotietojärjestelmää ja linkit Peppiin päivitetään myöhemmin.

BIOFARMASIA

4215510 Pharmacogenomics (FGEN 3 op)

 • Ristiinopiskelijoille laskuharjoitukset omatoimisesti + helpdesk Zoom/Teams + laboratoriotyön korvaava tehtävä (tai paikan päällä 2 pv); luennoista nauhoitteet

4215503 Biofarmasian syventävä kirjallisuus (BSYK 2-8 op)

 • Ristiinopiskelijoille syventämään FGEN- opintojaksojen antia esim. 5 op saakka tai itsenäisenä
  opintojaksona

FARMASEUTTINEN KEMIA

4217567 Drug Design (DD 5 op)

 • Mahdollista suorittaa täysin etäopintoina

4217568 Drug Receptor Interactions (DRI 5 op)

 • Mahdollista suorittaa täysin etäopintoina

4217566 Molecular and Protein modeling (PROMM 5 op)

 • Vaatii noin viikon läsnäoloa Kuopiossa

SOSIAALIFARMASIA

4214206 Johdatus lääketaloustieteeseen (JLT 2 op)

 • Mahdollisuus suorittaa etäopintoina
 • Osallistujamäärä (HY) rajataan 10 opiskelijaan ilmoittautumisjärjestyksessä

4214502 Lääketaloustiede (LTT 4 op)

 • Opintojaksolle mukaan tulevilta opiskelijoilta vaaditaan aikaisemmin suoritettu Johdatus
  lääketaloustieteeseen -opintojakso (UEF)
 • Osallistujamäärä (HY) rajataan 10 opiskelijaan ilmoittautumisjärjestyksessä

4214214 Lääkepolitiikka (LÄPO 2 op)

 • Opiskelijamäärä (HY) rajataan 10 opiskelijaan ilmoittautumisjärjestyksessä

TOKSIKOLOGIA

4219222 Toxicity testing (TOTE 5 op)

 • Mahdollisuus suorittaa täysin etäopintoina

FARMAKOLOGIA

4218526 Farmakologian perusmenetelmät (4 op)

 • Opiskelijamäärä enintään 20 (ilmoittautumisjärjestys), UEF-opiskelijat etusijalla

4218508 Farmakologian teemapäivät I (5 op)

 • Opiskelijamäärä (HY) rajataan 10 opiskelijaan ilmoittautumisjärjestyksessä

4218509 Farmakologian teemapäivät II, 5 op

 • Opiskelijamäärä (HY) rajataan 10 opiskelijaan ilmoittautumisjärjestyksessä

Lisätietoja tarvittaessa: koulutussuunnittelija Päivi Hartikainen (paivianneli.hartikainen@uef.fi)