Fa-opas Tietoa lukuvuoden 2022-2023 aloituksesta farmasian eri vuosikursseille

Tietoa lukuvuoden 2022-2023 aloituksesta farmasian eri vuosikursseille

Opintojen aloitus farmasian laitoksella syksyllä 2022–2023

Opetuksessa valmistaudutaan lukuvuoteen 2022-2023 ilman fyysiseen läsnäoloon, tiloihin tai osallistujamääriin liittyviä rajoitteita, ks. Kamu https://kamu.uef.fi/student-book/koronavirus/. Viranomaismääräysten muuttuessa tehdään tarvittaessa muutoksia myös opetukseen.

Opettajat tiedottavat omalta osaltaan opintojaksoja koskevista muutoksista opintojaksolle ilmoittautuneille Pepin kautta. Yliopistotasoisista opetukseen liittyvistä muutoksista tiedotetaan mm. Kamussa ja Yammerissa.

Lukujärjestykset ja opintojen aloitusajankohta

Lukujärjestykset on julkaistu Lukkarikone-ohjelmassa. Tarvittaessa aikatauluihin voidaan tehdä vielä pieniä muutoksia.

Lukuvuoden 2022–2023 opintojaksokuvaukset julkaistaan Peppi-opintotietojärjestelmässä. Opintojaksojen aikatauluja pystyy jo näkemään ja ainakin ensimmäisille syksyn opintojaksoille on jo mahdollista ilmoittautua.

Ensimmäisen vuosikurssin farmaseuttivaiheen opinnot alkavat 1.9. Farmasian Smart Start 2022–2023 -oppaan alussa olevan aikataulun mukaisesti.

Farmasian Smart Start 2022-2023 oppaan löydät KAMUsta https://kamu.uef.fi/tietopankki/uudelle-opiskelijalle/oppiaine-tai-koulutuskohtaiset-tiedotteet-uusille-opiskelijoille/

Tulevan lukuvuoden vuosikursseittaiset opintojaksojen aikataulut löydät Lukkarikoneesta (https://lukkarit.uef.fi). Hae lukujärjestys hakemalla ryhmiä. Käytä hakusanaa TTFA1PR1 (klikkaa +Lisää-painiketta). Piilota hakutulokset ja siirry lukkarissa oikeaan ajankohtaan.

FA2/PR2 -vuosikurssi: Opinnot alkavat ma 1.8. pakollisella Lääkemuodot ja niiden valmistaminen -opintojaksolla. Opintojaksosta tiedotetaan Pepin välityksellä opintojaksolle ilmoittautuneille, hyvissä ajoin opintojaksolle ilmoittautuminen on tärkeää!

Tulevan lukuvuoden vuosikursseittaiset opintojaksojen aikataulut löydät Lukkarikoneesta (https://lukkarit.uef.fi). Hae lukujärjestys hakemalla ryhmiä. Käytä hakusanaa TTFA2PR2 (klikkaa +Lisää-painiketta). Piilota hakutulokset ja siirry lukkarissa oikeaan ajankohtaan.

FA3/PR3 -vuosikurssi: Opinnot alkavat ma 15.8. pakollisella Eläinlääkintä-opintojaksolla. Opintojaksosta tiedotetaan Pepin välityksellä opintojaksolle ilmoittautuneille, hyvissä ajoin opintojaksolle ilmoittautuminen on tärkeää!

Tulevan lukuvuoden vuosikursseittaiset opintojaksojen aikataulut löydät Lukkarikoneesta (https://lukkarit.uef.fi). Hae lukujärjestys hakemalla ryhmiä. Käytä hakusanaa TTFA3PR3 (klikkaa +Lisää-painiketta). Piilota hakutulokset ja siirry lukkarissa oikeaan ajankohtaan.

Proviisori 4. vuosikurssin opinnot alkavat ma 15.8. kaikille  proviisorivaiheen aloittaville opiskelijoille pakollisella Johdatus lääkekehitykseen -opintojaksolla. Ti 16.8. on pakollinen Proviisoriopintojen suunnittelu ja portfolio -opintojakson aloituspäivä. Täällä kerrotaan mm. proviisorivaiheen opinnoista ja opintosuunnan valinnasta.

Tulevan lukuvuoden vuosikursseittaiset opintojaksojen aikataulut löydät Lukkarikoneesta (https://lukkarit.uef.fi). Hae lukujärjestys hakemalla ryhmiä. Käytä hakusanaa TTPR4 (klikkaa +Lisää-painiketta). Piilota hakutulokset ja siirry lukkarissa oikeaan ajankohtaan.

HUOM!

Opintojaan suoraan farmaseuttivaiheesta proviisorivaiheeseen jatkavat opiskelijat: Uuden tutkintorakenteen mukaiset HOPS-pohjat alustetaan Peppiin opintosuuntien valinnan jälkeen. Pepissä teillä näkyy nyt vanhan tutkintorakenteen mukainen HOPS-pohja. Ks. uusi suoritettava proviisorin tutkintorakenne tästä Farmasian opinto-oppaasta 2022-2023 kohdasta  Proviisorin tutkintorakenne proviisorivaiheen lukuvuonna 2022-2023 aloittaville opiskelijoille. Pääset Pepissä ilmoittautumaan heti syksyllä alkavien opintojaksojen toteutuksille lisäämällä opintojakson HOPSiisi ja ilmoittautumalla toteutukselle Ilmoittautumiset-välilehdellä.

Uudet opinto-oikeuden saaneet proviisorivaiheen opiskelijat: Osa opintojaksoista puuttuu HOPSeistanne (ainakin ANA2, DMPK ja Critical Journal Club) johtuen siitä, että kyseiset opintojaksot kuuluvat 2 eri opintosuunnan syventäviin opintoihin. Ne voidaan lisätä HOPSeihin opintosuunnan valinnan jälkeen. Ks. uusi suoritettava proviisorin tutkintorakenne tästä Farmasian opinto-oppaasta 2022-2023 kohdasta  Proviisorin tutkintorakenne proviisorivaiheen lukuvuonna 2022-2023 aloittaville opiskelijoille. Pääset Pepissä ilmoittautumaan heti syksyllä alkavien opintojaksojen toteutuksille lisäämällä opintojakson HOPSiisi ja ilmoittautumalla toteutukselle Ilmoittautumiset-välilehdellä.