8152 FILO opas opetusharjoittelut

Opetusharjoittelut filosofisessa tiedekunnassa

Opetusharjoitteluissa sovelletaan koulutuksessa saatuja teoreettisia tietoja ja taitoja käytännön tilanteissa. Koulutuksen aikana ohjattu harjoittelu on yksi osa opettajaksi kehittymisen tukemista. Harjoittelut järjestetään koulutuksesta riippuen esimerkiksi tiedekunnan yhteydessä toimivassa Joensuun normaalikoulussa tai opiskelijan itse etsimissä harjoittelupaikoissa perusopetuksen, erityisopetuksen, ammatillisen koulutuksen tai aikuisopetuksen tehtävissä.

Opinto-ohjaajan opintoihin kuuluu useita ohjaus- ja opetusharjoitteluja, jotka sijoittuvat eri opiskeluvuosille. Ohjatut harjoittelut ovat keskeisessä asemassa ohjauksen ammatillisten menetelmien harjoittelemisessa, ohjaajaksi kasvamisessa sekä pedagogisessa koulutuksessa. Harjoittelujen kautta opiskelija perehtyy valintansa mukaan eri oppilaitoksiin sekä muihin ohjauksen toimintaympäristöihin. Opiskelija etsii harjoittelupaikat itse ja suuntaa näin ammatillista kehittymistään.

Opetusharjoitteluun liittyvät ohjeet

Opettajankoulutukseen sisältyvä ohjattu harjoittelu normaalikoulussa muodostuu Orientoivasta harjoittelusta (H1), Perusharjoittelusta (H2) ja Syventävästä harjoittelusta (H3). Koulutukseen kuuluvasta Työelämäharjoittelusta (H4) vastaavat opettajankoulutusta järjestävät osastot.
HUOM! Opintoyhteisöjen linkit avautuvat uuteen ikkunaan. Opintoyhteisöihin kirjaudutaan UEF-tunnuksilla.