HLL Tutkintorakenne 2021-2022

Tutkintorakenne 2021-2022

Tutkintorakenne v. 2021 aloittaville opiskelijoille

Prekliininen vaihe

HL1  v. 2021 - 2022

Op 1131000 Yliopisto opinnot käyntiin  ORI 1
4431011 Johdatus hammaslääketieteeseen, erikoisaloihin ja tutkimuksen JOHER 2,5
4431020  Opettajatuutorointi, hammaslääketiede 1, HL1 OPTU 0
4431012 Fysiiikkaa lääketiedettä opiskeleville FYL 2,5
4429161 Purentaelimistön anatomia ja fysiologia, osa 1 PAF1 1,5
4427501  Hätäensiapu HEA 1
8013703 English Academic Reading and Study Skills for Students of Dentistry EARS 2
4427107 Lääketieteellinen tieto ja viestintä LTV 3
4421612 Solun ja kudoksen rakenne ja toiminta SORATO 6
4421613 Genomin toiminta GETO 6
4421604 Kehitysbiologia ja lisääntyminen KEHLI 5
4421603 Johdanto ihmisen biologiaan JIBI 1,5
4421605 Tuki- ja liikuntaelimistö TULE 6
4421606 Verenkierto, hengitys ja nestetasapaino VERHE 9
4421607 Ruoansulatus ja metabolia RUMBA 8

Yht. 55 op

HL2 v. 2022 - 2023

8012702 Ruotsi RUO 3
4422504 Tautiopin perusteet TAOP 6
8011726 Vuorovaikutus potilas-lääkärisuhteessa, puheviestintää hammaslääketieteen opiskelijoille PUVI 1
5426101 Johdatus sosiaali- ja terveydenhuolollon palvelujärjestelmään JOSPA 3
4422503 Kliininen mikrobiologia KM 6
4218801 Perusfarmakologia PEFA 3
4218802 Systemaattinen farmakologia I SYFA1 4
4218804 Systemaattinen farmakologia II lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoilleI SYLFA2 4,5
4429162 Purentaelimistön anatomia ja fysiologia, osa 2 PAF2 3,5
4433002 Kariologian peruskussi KARPE 2,5
4432032 Propedeuttinen jakso PROPE 1
4432030  Opettajatuutorointi, hammaslääketiede, HL2 OPTU, 0
4432033 Parodontologian perusteet PAROPE 2,5
4422608 Hermosto HERMO 8
4422611 Elimistön puolustusjärjestelmät REPULSE 4
4422601 Hammaslääketieteen dissektiot HADIS 2
4432035 Hammaslääketieteellisen radiologian perusteet RAPE 1

Yht. 55 op

Opinnäytetyöseminaarit LL ja HLL, 0 op ovat pakolliset, mutta suoritusajankohta on vapaa.

4411065 Opinnäytetyöseminaari 1 LL ja HLL, 0 op, OPSEM1

4411066 Opinnäytetyöseminaari 2 LL ja HLL, 0 op, OPSEM2

Kliininen vaihe

HL3 V. 2023 - 2024

4432034 Kasvojen ja purentaelimen kasvu ja kehitys sekä purentavirheet ORTO 2
4433001 Propedeuttinen jakso, HL3 PROPE, HL3 2
4433024 Potilaan kohtaaminen ja haastatteleminen PKA 1
4433023 Korjaava karieshoito KARIO 6
4433020 Parodontologia PARO 3,5
4433029 Hammaslääketieteellinen radiologia I RADIO1 3
4433034 Purentavirheiden hoito ja hoitoon valinta PURHO 4,5
4433021 Endodontia ENDO 4,5
4433009 Purentaelimistön toimintahäiriöt I TMD1 4
4433027 Suupatologia SUUPAT 2,5
4433028 Kliininen hoitoharjoittelu KLI3 8,5
4433022 Suu- ja leukakirurgian perusteet KIR 3
4433014 Kruunu- ja siltaprotetiikka KRUSI 5,5
4433031 Materiaalioppi MAT 1,5
4433016 Laboratoriolääketiede hammaslääketieteen opiskelijoille KEM 1,5
4433017 Gerodontologia GERO 1
4433019 Opettajatuutorointi OPTU 0
4434024 Sisätaudit SISHA 2

Yht. 56 op

HL4 V. 2024 - 2025

4434022 Psykiatria, HL PSYHA 1
4214998 Reseptioppi HLRES 1
4434019 Anestesiologia ja tehohoito, HL ANHA 2,5
4434030 Purentaelimistön toimintahäiriöt II TMD2 1
4434003 Obstruktiivinen uniapnea ja keuhkosairaudet UNKE 1
4434029 Irtoprotetiikka PROTE 3
4434001 Kliininen hoitoharjoittelu II KLI4 17
4434004 Parodontologian syventävä jakso PARO2 2,5
4434020 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, HL KNKH, 1,5
4434032 Kariologian jatkokurssi KARJA 2
4434014 Endodontia II ENDO2 2,5
4434015 Pedodontia PEDO 3,5
4434028 Operatiivinen suu- ja leukakirurgia OPER1 3
4434009 Hammaslääketieteellinen radiologia 2 RADIO2 2
4434007 Hammas- ja leukatraumat TRAUMA 2
4434035 Suupatologia II SUUPAT2 3
4434012 Päivystyshammaslääketiede PÄIV 1
4434031 Hammaslääkäriksi työelämään HamTyö 2
4435021 Hammasimplantologia IMPLA 0
4434018 Ergonomia ERGO 1

Yht. 52,5 op

 HL5 v. 2025 - 2026

4435015 Syöpätaudit, HL HAMSY 2
4435016 Infektiosairauksien seminaarit, hammaslääketiede INFSEM 2
4435009 Kliininen hoitoharjoittelu, HL5 KLI5 16
4435021 Hammasimplantologia IMPLA 3
4435006 Operatiivinen suu- ja leukakirurgia II, silmätaudit OPER2 2
4435002 Ortodontian erityiskysymyksiä ORTER 2
4435024 Suun biofilmisairauksien seminaarit BISE 2,5
8013704 Advanced English Academic and Professional Communication for Dentistry AEAPC 1
4435008 Suupatologia III SUUPAT3 1
4435007 Suuradiologian syventävät seminaarit SEMSU 2
4435011 Syventävä Gerodontologia GERSY 2
4427519 Irti tupakasta -moniammatillisesti TUP 2
4435023 Purennan kuntoutus PURKU 2,5
4435014 Hammaslääketieteen Neurologia HANE 1
4460801 Ravitsemustiede RAVI 2,5
4435001 Hammaslääkäri johtajana,HAJO 2
4435012 Hammaslääketieteen kokoavat seminaarit HAMSEM 4

Alla olevasta kolmesta jaksosta valitaan yksi pakollinen (2 op)

5426102 Moniammatillista yhteistoimintaa sosiaali ja terveysalalla simulaatio-oppimisen keinoin (2 op) MOTYÖ

5426103 Näkökulmia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen (2 op) HYTE

5426104 Moniammatillinen SOTE johtaminen (2 op) MOJO

Yht. 51,5 op

Opinnäytetyö 20 op

Valinnaiset opinnot 10 op

Syventävä käytännön harjoittelu (HARJO) 4435020 30 op

YHTEENSÄ 330 op