7705 LUMET yleinen opintoneuvonta

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan yleinen opintoneuvonta

Perustutkinto-opiskelijan yleinen opintoneuvonta: Koulutuspäällikkö Kaisa Laitinen

Perustutkinto-opiskelijan tutkintotodistukset: Osastosihteeri Anita Oinasmaa

Fysiikan ja matematiikan laitos: Opintosihteeri Hanna Laukkanen

Kemian laitos: Suunnittelija Mari Heiskanen

Metsätieteiden osasto: Suunnittelija Noora Ala-aho ja opintosihteeri Anne Tikkanen

Sovelletun fysiikan laitos: Opintosihteeri Sanna Jylhä

Tietojenkäsittelytieteen laitos: Opintosihteeri Oili Kohonen (Joensuu) ja opintosihteeri Merja Leppänen (Kuopio)

Ympäristö- ja biotieteiden laitos: Opintosihteeri Susanna Kajo (ympäristötiede, Kuopio) ja opintosihteeri Seija Hämäläinen (biologia, Joensuu)

Jatkotutkinto-opiskelijan yleinen opintoneuvonta: Koulutuspäällikkö Kaisa Laitinen ja suunnittelija Anna-Leena Nylund

Jatko-tutkinto-opiskelijan tutkintotodistukset: Opintosihteeri Taru Nylund