13931 RA opas: Maisteriopintojen koostaminen 2020-21

Maisteriopintojen koostaminen

Terveystieteiden maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (ylempi korkeakoulututkinto) ja sen suorittaminen kestää kaksi vuotta. Opiskelu on päätoimista ja edellyttää läsnäoloa Kuopiossa.

Ravitsemustieteen maisteriopinnot koostuvat opiskelijan valitsemista moduuleista. Näistä moduuli 1 on kaikille opiskelijoille pakollinen, siihen sisältyvät mm. pro gradu -tutkielma ja opintoihin kuuluvat harjoittelut tai terveydenhuollossa tehtävät opintojaksot. Tämän lisäksi opiskelija valitsee kaksi 30 opintopisteen moduulia. Moduulit 2 ja 3 ovat pakollisia niille opiskelijoille, jotka haluavat ravitsemusterapeutin pätevyyden. Moduulit 4 ja 5 on suunniteltu niin, että niiden opiskelijoilla olisi valmistuttuaan hyvät valmiudet toimia asiantuntijatehtävissä elintarvike- ja lääketeollisuudessa. Osa moduuleista suoritetaan Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston kautta.