9459 YHKA jatko-opinnot

YHKA: Jatko-opinnot

Jos pro gradu -tutkielman tekeminen tuntui kiinnostavalta ja innostavalta, ja lopputulos oli kiitettävä, sinussa on todennäköisesti ainesta tohtoriopiskelijaksi ja tutkijaksi. Tieteellinen jatkokoulutus järjestetään tohtoriohjelmina, joissa on useita pääainevaihtoehtoja. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta toimii seuraavissa tohtoriohjelmissa (linkit avautuvat uuteen välilehteen):

Tohtoriohjelmissa voi suorittaa pääaineiden mukaiset tohtorin ja lisensiaatin tutkinnot.

Tohtoriopinnot koostuvat 1) tieteen ja tutkimusalan opinnoista ja 2) yleisistä valmiustaito-opinnoista sekä lisensiaatin- tai väitöskirjatutkimuksesta. Tieteen ja tutkimusalan opintoja tuottavat tohtoriohjelmat ja tohtoriohjelmista vastaavat laitokset. Yleisiä valmiustaito-opintoja koordinoi yliopiston tohtorikoulu.

Suunnitellessasi tohtoriopintoja ja hakemista, ota yhteyttä tohtoriohjelman ohjaajakuntaan kuuluvaan professoriin. Varaudu keskustelemaan mm. tutkimusaiheestasi ja tutkimussuunnitelmastasi, ohjaajistasi sekä jatko-opintojen rahoittamisesta.

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa (avautuu uuteen välilehteen) erikseen ilmoitettuina hakuaikoina. Tarkempia tietoja tohtoriohjelmista, niiden valintaperusteista ja opetussuunnitelmista saat tohtorikoulun ja tohtoriohjelmien www-sivuilta. Lisätietoja antavat tohtoriohjelmien asioita hoitavat amanuenssit, koulutuspäällikkö ja opintokoordinaattori.