13468 FILO Opas Yleinen opintoneuvonta

Filosofisen tiedekunnan yleinen opintoneuvonta

Humanistinen osasto

 • Englannin kieli ja kulttuuri: amanuenssi Risto Helén
 • Englannin kieli ja kääntäminen: amanuenssi Risto Helén
 • Kirjallisuus: amanuenssi Meri Kinnunen (tieto päivitetty 17.2.2021)
 • Kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma - kirjallisuus, kulttuurintutkimus, perinteentutkimus: amanuenssi Meri Kinnunen (tieto päivitetty 17.2.2021)
 • Ruotsin kieli: amanuenssi Riikka Myllys
 • Suomen kieli: amanuenssi Meri Kinnunen (tieto päivitetty 17.2.2021)
 • Venäjän kieli ja kulttuuri: amanuenssi Riikka Myllys
 • Venäjän kieli ja kääntäminen: amanuenssi Riikka Myllys
 • Yleinen kielitiede ja kieliteknologia: amanuenssi Riikka Myllys

Sivuaineet:

 • Japanin kieli ja kulttuuri: amanuenssi Risto Helén
 • Kansainvälisen kulttuuriosaamisen opintokokonaisuus: amanuenssi Risto Helén
 • Karjalan kieli ja kulttuuri: amanuenssi Meri Kinnunen (tieto päivitetty 17.2.2021)
 • Käännöstiede: amanuenssi Riikka Myllys
 • Mediakasvatus: amanuenssi Meri Kinnunen (tieto päivitetty 17.2.2021)
 • Projektiosaamisen opintokokonaisuus: amanuenssi Risto Helén (tieto päivitetty 17.2.2021)
 • Ranskan kieli ja kulttuuri: amanuenssi Risto Helén
 • Saksan kieli ja kulttuuri: amanuenssi Risto Helén
 • Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille: amanuenssi Riikka Myllys
 • Suomen opettaminen toisena tai vieraana kielenä: amanuenssi Meri Kinnunen (tieto päivitetty 17.2.2021)
 • Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet (Temokuu): amanuenssi Meri Kinnunen (tieto päivitetty 17.2.2021)

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

 • Luokanopettajakoulutus: amanuenssi Emma Hahl, amanuenssi Anne Pitkänen, amanuenssi Marjo Pohjonen (tiedot päivitetty 5.1.2021)
 • Varhaiskasvatuksen opettajakoulutus: amanuenssi Marjo Pohjonen (tieto päivitetty 31.12.2020)
 • Kotitalous- ja käsityönopettajakoulutukset: amanuenssi Anne Loikkanen

Sivuaineet: amanuenssi Anne Loikkanen

 • Aineenopettajan pedagogiset opinnot
 • Alkukasvatus
 • Elämänkatsomustieto
 • Liikunta
 • Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot
 • Professional Intercultural Competence: Theory and Practice
 • Teaching Foreign Languages to Young Learners
 • Tieto- ja viestintäteknologian pedagogiikka
 • Kuvataide
 • Kotitaloustiede
 • Käsityötiede, monimateriaalinen käsityö
 • Musiikkikasvatus

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto

 • Erityispedagogiikka: amanuenssi Päivi Walling, amanuenssi Jenna Tuononen
 • Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede: amanuenssi Outi Tikkanen (tieto päivitetty 31.12.2020)
 • Ohjaus: amanuenssi Salla Martinsén (tieto päivitetty 20.4.2021)
 • Psykologia: amanuenssi Salla Martinsén (tieto päivitetty 20.4.2021)

Sivuaineet:

 • Aikuisopettajan pedagogiset opinnot, 60 op: amanuenssi Outi Tikkanen (tieto päivitetty 31.12.2020)
 • Erityisopettajan sivuaineopinnot (ERO-sivuaine), 60 op: amanuenssi Jenna Tuononen
 • Erityispedagogiikka, perus-, aine- ja syventävät opinnot, 25/35/60 op: amanuenssi Päivi Walling
 • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede, perus-, aine- ja syventävät opinnot, 25/35/75 op: amanuenssi Outi Tikkanen (tieto päivitetty 31.12.2020)
 • Oikeuspsykologia, perus- ja aineopinnot, 30/30 op: opintosihteeri Tanja Härkönen
 • Opetushallinto, 25 op: amanuenssi Jenna Tuononen
 • Opinto-ohjaajan sivuaineopinnot, 60 op: amanuenssi Salla Martinsén (tieto päivitetty 20.4.2021)
 • Psykologia sivuaineena, perus- ja aineopinnot, 25/35 op: opintosihteeri Tanja Härkönen
 • Työ- ja organisaatiopsykologia, perus- ja aineopinnot, 25/35 op: amanuenssi Salla Martinsén (tieto päivitetty 20.4.2021)
 • Varhaiskasvatuksen erityisopettajan sivuaineopinnot (VEO-sivuaine), 25/60 op: amanuenssi Jenna Tuononen

Teologian osasto

 • Läntinen teologia: amanuenssi Maiju Parviainen (tieto päivitetty 31.12.2020)
 • Ortodoksinen teologia: amanuenssi Maiju Parviainen (tieto päivitetty 31.12.2020)

Sivuaineet:

 • Yleinen teologia: amanuenssi Maiju Parviainen (tieto päivitetty 31.12.2020)
 • Ortodoksinen teologia: amanuenssi Maiju Parviainen (tieto päivitetty 31.12.2020)