9853 FA opas Opetusapteekkiharjoittelu

Opetusapteekkiharjoittelu

Farmaseutin tutkintoon sisältyy 30 op:n laajuinen opetusapteekkiharjoittelu, josta ensimmäiset 3 kuukautta (osa 1) suoritetaan toisen opiskeluvuoden päätteeksi ja loput 3 kuukautta (osa 2) kolmannen opiskeluvuoden päätteeksi. Vähintään 3 kuukautta harjoittelusta on suoritettava Suomessa avohuollon apteekissa ja korkeintaan 3 kuukautta voi harjoitella sairaala-apteekissa. Opetusapteekkiharjoittelu, osa 2:n voi suorittaa myös ulkomailla avohuollon apteekissa tai sairaala-apteekissa.

Opiskelijoiden tulee hankkia harjoittelupaikka itse. Opetusapteekkiharjoittelun voi suorittaa opetusapteekeissa, joita ovat Itä-Suomen yliopiston apteekki, Yliopiston Apteekki sivuapteekkeineen sekä farmasian laitoksen opetusapteekiksi hyväksymät yksityiset apteekit ja sairaala-apteekit. Lista opetusapteekeista löytyy opetusapteekkiharjoittelun Moodle-oppimisympäristöstä. Farmasian laitos ohjaa ja valvoo opetusapteekkiharjoittelua.

Yliopisto ilmoittaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviraan ne opiskelijat, jotka ovat hyväksytysti suorittaneet yliopiston määräämät, harjoittelemaan pääsemiseksi vaadittavat opintojaksot. Valvira merkitsee nämä opiskelijat terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki). Yli 10 vuotta sitten opintonsa aloittaneita ja ulkomaista tutkintoa täydentäviä opiskelijoita ei voi lisätä Terhikki-rekisteriin. Tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävissä työskentely on mahdollista ainoastaan silloin kun henkilö on tutkinto-opiskelija oppilaitoksessa. Henkilö ei ole enää opiskelija, jos opinnot ovat jääneet kesken ja hän ei enää ole oppilaitoksessa kirjoilla tai jos henkilö on ilmoittautunut poissaolevaksi.

Koulutusyksiköt lähettävät apteekeille sijoituskirjeen noin kaksi viikkoa ennen harjoittelujakson alkamista. Opiskelijan tulee tätä ennen ilmoittaa harjoittelustaan yliopistolle (linkki löytyy opetusapteekkiharjoittelun Moodle-oppimisympäristöstä) ja harjoittelun edellytysten tulee täyttyä.

Opiskelija hakee varmennekorttia, kun yliopisto on lähettänyt 1. harjoitteluun vaadittavien opintojen suoritusilmoituksen Valviralle ja opiskelijan ammattioikeustiedot löytyvät Valviran JulkiTerhikistä (avautuu uuteen välilehteen).

Vastavalmistunut farmaseutti säilyttää opiskelijaoikeudet ja voi työskennellä ammattihenkilön tehtävissä 30 päivän ajan valmistumisen jälkeen siihen asti, että Valvira myöntää laillistuksen. Valvira kuitenkin suosittelee, että laillistusta haetaan välittömästi valmistumisen jälkeen.