9254 Biomed opas Ilmoittautuminen opintojaksoille ja tentteihin

Ilmoittautuminen opintojaksoille ja tentteihin

Biolääketieteen yksikön järjestämille opintojaksoille ja niihin liittyviin kuulusteluihin ilmoittaudutaan WebOodissa. Syyslukukauden opintojaksoille ilmoittaudutaan 01.08. - 30.09.2019 ja kevätlukukauden opintojaksoille 01.11. - 15.12.2019. Opintojaksoille tulee kuitenkin ilmoittautua viimeistään 2 viikkoa ennen opintojakson alkua.

Biolääketieteen opintojaksoja voi tenttiä opintojakson yhdessä lopputentissä sekä kahdessa uusintatentissä. Opintojakson varsinaisiin loppu- ja uusintatentteihin tulee ilmoittautua vähintään 10 vuorokautta ennen tenttitilaisuutta. Mikäli opiskelija ei jostain syystä pääse osallistumaan tenttiin, johon hän on jo aiemmin ilmoittautunut, tulee ilmoittautuminen perua hyvissä ajoin. Perumisen voi tehdä biolääketieteen yksikön opetuskansliaan sähköpostitse, puhelimitse tai asioimalla paikan päällä.