7704 FILO yleinen opintoneuvonta

Filosofisen tiedekunnan yleinen opintoneuvonta

Linkit avautuvat uudelle välilehdelle.

Opintokoordinaattori: Riikka Myllys
Kansainvälisten asioiden suunnittelija: Eerika Latvanen
Jatkotutkinto-opiskelijat: Kaisu Kortelainen

Humanistinen osasto

Sivuaineet:

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Sivuaineet:

amanuenssi Anne Loikkanen

 • Aineenopettajan pedagogiset opinnot
 • Alkukasvatus
 • Elämänkatsomustieto
 • Liikunta
 • Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot
 • Professional Intercultural Competence: Theory and Practice
 • Teaching Foreign Languages to Young Learners
 • Tieto- ja viestintäteknologian pedagogiikka
 • Kuvataide
 • Kotitaloustiede
 • Käsityötiede, monimateriaalinen käsityö
 • Musiikkikasvatus

Amanuenssi Elina Nykänen

 • Kasvatus- ja koulutusalan johtaminen

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto

Sivuaineet:

 • Aikuisopettajan pedagogiset opinnot, 60 op: amanuenssi Saara Hassinen
 • Erityisopettajan sivuaineopinnot (ERO-sivuaine), 60 op: amanuenssi Elina Nykänen
 • Erityispedagogiikka, perus-, aine- ja syventävät opinnot, 25/35/60 op: amanuenssi Päivi Walling
 • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede, perus-, aine- ja syventävät opinnot, 25/35/75 op: amanuenssi Saara Hassinen 
 • Oikeuspsykologia, perus- ja aineopinnot, 30/30 op: amanuenssi Jenna Tuononen
 • Opetushallinto, 25 op: amanuenssi Elina Nykänen
 • Opinto-ohjaajan sivuaineopinnot, 60 op: amanuenssi Salla Martinsén
 • Psykologia sivuaineena, perus- ja aineopinnot, 25/35 op: amanuenssi Jenna Tuononen
 • Työ- ja organisaatiopsykologia, perus- ja aineopinnot, 25/35 op: amanuenssi Jenna Tuononen
 • Varhaiskasvatuksen erityisopettajan sivuaineopinnot (VEO-sivuaine), 25/60 op: amanuenssi Elina Nykänen

Teologian osasto

Sivuaineet:

Tietoja on päivitetty 6.7.2022.