8600 LL Opas Kuulusteluihin ilmoittautuminen

Kuulusteluihin ilmoittautuminen

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan pääsääntöisesti Pepin kautta. Ilmoittautuminen tapahtuu siten, että lukuvuoden alkaessa opiskelijalla tulee olla mahdollisuus ilmoittautua kaikille lukuvuoden aikana järjestettäville opintojaksoille sekä niiden lopputentteihin, ellei erityisestä syytä muunlaiseen käytäntöön ole tarvetta. Uusintakuulusteluihin ilmoittautuminen avataan aina heti edellisen kuulustelun jälkeen. Opiskelijan on ilmoittauduttava kuulusteluihin viimeistään 7 vrk ennen kuulustelua (vrt. TS 31§). Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei huomioida.

TS 31§ Kuulusteluihin ilmoittautuminen
Kirjalliseen kuulusteluun tulee ilmoittautua kymmenen (10) päivää ennen kuulustelupäivää. Muihin kuulusteluihin tulee ilmoittautua opetussuunnitelmassa mainitulla tavalla. Mainitut ilmoittautumistavat ja – ajat eivät koske sähköistä tenttijärjestelmää, ellei opetussuunnitelmassa ole muuta määrätty.