3173 YHKA opintoneuvonta tiedekunnittain

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan yleinen opintoneuvonta

Linkit vievät henkilön yhteystietoihin UEFConnect-palvelussa. Linkit avautuvat uuteen välilehteen.

Tiedekunnan yleinen opintoneuvonta

Filosofia

Historia

Kauppatieteet

Maantiede ja ympäristöpolitiikka

Oikeustieteet

Sosiaali- ja terveysjohtaminen

Sosiaalitieteet ja sosiaalityö (Kuopio)

  • amanuenssi Ella Heimonen: sosiaalitieteiden, sosiaalipsykologian, sosiaalipedagogiikan ja hyvinvointi yhteiskunnassa -suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat
  • amanuenssi Anna-Maija Pyykönen: sosiaalityön opiskelijat

Yhteiskuntatieteet (Joensuu)