7706 TT yleinen opintoneuvonta

Terveystieteiden tiedekunnan yleinen opintoneuvonta

Perustutkinto-opiskelija

Jatko-opiskelija

Biolääketiede

Farmasia

Hammaslääketiede

Hoitotiede

Lääketiede

Ravitsemustiede

Terveyden edistäminen