Search Results: aot

yhka_2018-2019 [pdf]

…Yhteiskunnallinen valta Valtateoriat ja -tutkimus Yleissivistävät Relationaalinen sosiologia: sosiaaliset suhteet ja eriarvoi- suus; Yhteiskunnalliset erot ja jaot; Kuulumisen sidokset ja rajat; Sosiaalinen kestävyys tutkimuskohteena; SOTE- opintokokonaisuus I Kori Arki 5515307… Continue Reading yhka_2018-2019