Search Results: opiskeluun-soveltumattomuuteen-ratkaisuja

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…kysymyksiin. Harjoittelua ohjaa aina kokenut laillistettu psykologi. Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA-lainsäädäntö) SORA-lainsäädännöllä pyritään lisäämään korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. Yliopistolain (558/2009)…

kapsy_2018-2019 [pdf]

…psykologityön eettisiin kysymyksiin. Harjoittelua ohjaa aina kokenut laillistettu psykologi. UEF // Opinto-opas 2018-2019 52 Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA-lainsäädäntö) SORA-lainsäädännöllä pyritään lisäämään korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät…

UEF skope opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…suorittaa myös muissa yliopiston hyväksymissä kohteissa. Varhaiskasvatuksen opettaja- koulutuksen harjoittelu toteutetaan pääsääntöisesti päiväkodeissa ja esiopetusryhmissä. Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA-lainsäädäntö) SORA-lainsäädännöllä pyritään lisäämään korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka…

UEF Humanistisen osaston opinto-opas 2018-2019_netti [pdf]

…mukaisesti sekä hallitsee sidosryhmäyhteistyön ja kasvatuskumppanuuden toimintamuotoja. Lisätietoja: www.uef.fi/web/skope/aineenopettajan-pedagogiset-opinnot tai WebOodista oppaassa Sivuaine: Aineenopettajan pedagogiset opinnot (Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto). Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA-lainsäädäntö) SORA-lainsäädännöllä pyritään lisäämään korkeakoulujen ja…

30818993_UEF_Opinto-opas_2018-2019_Teologian osasto_netti [pdf]

…kasvatustie- teen ja opettajankoulutuksen osasto). Teologian osasto // UEF 39 Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA-lainsäädäntö) SORA-lainsäädännöllä pyritään lisäämään korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumatto- muus-…

FILO Hum opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…Aineenopettajan pedagogiset opinnot (oppaassa Sivuaine: Aineenopettajan pedagogiset opinnot). Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA-lainsäädäntö) SORA-lainsäädännöllä pyritään lisäämään korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien mahdol- lisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvalli-…

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…Savonlinnan normaalikouluissa. Harjoitteluja voidaan suorittaa myös muissa yliopiston hyväksymissä kohteissa. Lastentarhanopettajakoulutuksen harjoittelu toteutetaan pääsääntöisesti päiväkodeissa ja esiopetusryhmissä. Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA-lainsäädäntö) SORA-lainsäädännöllä pyritään lisäämään korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua…

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…Savonlinnan normaalikouluissa. Harjoitteluja voidaan suorittaa myös muissa yliopiston hyväksymissä kohteissa. Lastentarhanopettajakoulutuksen harjoittelu toteutetaan pääsääntöisesti päiväkodeissa ja esiopetusryhmissä. Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA-lainsäädäntö) SORA-lainsäädännöllä pyritään lisäämään korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua…

FILO Kapsy opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…työskentelyyn sekä psykologityön eettisiin kysymyksiin. Harjoittelua ohjaa aina kokenut laillistettu psykologi. Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA-lainsäädäntö) SORA-lainsäädännöllä pyritään lisäämään korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumatto-…

FILO Hum opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…opettajankoulutuksen osasto/Joensuu). Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA-lainsäädäntö) SORA-lainsäädännöllä pyritään lisäämään korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien mahdol- lisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvalli- suuskysymyksiin. Yliopistolain (558/2009) pykälät, jotka koskevat…