Search Results: opiskeluun-soveltumattomuuteen-ratkaisuja

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…kysymyksiin. Harjoittelua ohjaa aina kokenut laillistettu psykologi. Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA-lainsäädäntö) SORA-lainsäädännöllä pyritään lisäämään korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. Yliopistolain (558/2009)… Continue Reading FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015

kapsy_2018-2019 [pdf]

…psykologityön eettisiin kysymyksiin. Harjoittelua ohjaa aina kokenut laillistettu psykologi. UEF // Opinto-opas 2018-2019 52 Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA-lainsäädäntö) SORA-lainsäädännöllä pyritään lisäämään korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät… Continue Reading kapsy_2018-2019

UEF skope opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…suorittaa myös muissa yliopiston hyväksymissä kohteissa. Varhaiskasvatuksen opettaja- koulutuksen harjoittelu toteutetaan pääsääntöisesti päiväkodeissa ja esiopetusryhmissä. Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA-lainsäädäntö) SORA-lainsäädännöllä pyritään lisäämään korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka… Continue Reading UEF skope opinto-opas 2018-2019

UEF Humanistisen osaston opinto-opas 2018-2019_netti [pdf]

…mukaisesti sekä hallitsee sidosryhmäyhteistyön ja kasvatuskumppanuuden toimintamuotoja. Lisätietoja: www.uef.fi/web/skope/aineenopettajan-pedagogiset-opinnot tai WebOodista oppaassa Sivuaine: Aineenopettajan pedagogiset opinnot (Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto). Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA-lainsäädäntö) SORA-lainsäädännöllä pyritään lisäämään korkeakoulujen ja… Continue Reading UEF Humanistisen osaston opinto-opas 2018-2019_netti

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…Savonlinnan normaalikouluissa. Harjoitteluja voidaan suorittaa myös muissa yliopiston hyväksymissä kohteissa. Lastentarhanopettajakoulutuksen harjoittelu toteutetaan pääsääntöisesti päiväkodeissa ja esiopetusryhmissä. Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA-lainsäädäntö) SORA-lainsäädännöllä pyritään lisäämään korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2014-2015

FILO Skope opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…Savonlinnan normaalikouluissa. Harjoitteluja voidaan suorittaa myös muissa yliopiston hyväksymissä kohteissa. Lastentarhanopettajakoulutuksen harjoittelu toteutetaan pääsääntöisesti päiväkodeissa ja esiopetusryhmissä. Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA-lainsäädäntö) SORA-lainsäädännöllä pyritään lisäämään korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2014-2015

FILO Hum opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…Aineenopettajan pedagogiset opinnot (oppaassa Sivuaine: Aineenopettajan pedagogiset opinnot). Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA-lainsäädäntö) SORA-lainsäädännöllä pyritään lisäämään korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien mahdol- lisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvalli-… Continue Reading FILO Hum opinto-opas 2014-2015

FILO Skope opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…tarhanopettajakoulutuksen harjoittelu toteutetaan pääsääntöisesti päiväkodeissa ja esi- opetusryhmissä. Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA-lainsäädäntö) SORA-lainsäädännöllä pyritään lisäämään korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. Yliopistolain… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2017-2018

FILO Kapsy opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…työskentelyyn sekä psykologityön eettisiin kysymyksiin. Harjoittelua ohjaa aina kokenut laillistettu psykologi. Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA-lainsäädäntö) SORA-lainsäädännöllä pyritään lisäämään korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumatto-… Continue Reading FILO Kapsy opinto-opas 2017-2018