Search Results: opiskeluun-soveltumattomuuteen-ratkaisuja

SORA [Student Book Search Tag]

Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA) Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta lukien. SORA-lainsäädännön keskeisenä tavoitteena on parantaa koulutuksen ja sen jälkeisen työelämän… Continue Reading SORA

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…suorittaa myös muissa yliopiston hyväksymissä kohteissa. Varhaiskasvatuksen opettaja- koulutuksen harjoittelu toteutetaan pääsääntöisesti päiväkodeissa ja esiopetusryhmissä. Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA-lainsäädäntö) SORA-lainsäädännöllä pyritään lisäämään korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka… Continue Reading Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…aiheesta löytyy mm. Opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivuilta. Lue julkaisu: SORA-lainsäädännön toimeenpano terveydenhuollossa. Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen. (pdf-dokumentti) Katso myös Itä-Suomen yliopiston Opiskelijoiden Päihdeohjelma; Toimenpideohjelma päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja ongelmatilanteisiin puuttumisen tueksi… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2020-2021

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä. Lisätietoa aiheesta löytyy mm. Opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivuilta. Lue julkaisu: SORA-lainsäädännön toimeenpano terveydenhuollossa. Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen. (pdf-dokumentti) Katso myös Itä-Suomen yliopiston Opiskelijoiden Päihdeohjelma;… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…yhteistyössä jaetun asiantuntijuuden periaatteiden mukaisesti sekä hallitsee sidosryhmäyhteistyön ja kasvatuskumppanuuden toimintamuotoja. Lisätietoja: www.uef.fi/web/skope/aineenopettajan-pedagogiset-opinnot tai WebOodista oppaassa Sivuaine: Aineenopettajan pedagogiset opinnot (Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto). Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA-lainsäädäntö) SORA-lainsäädännöllä… Continue Reading Humanistisen osaston opinto-opas

Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…löytyy mm. Opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivuilta. Lue julkaisu: SORA-lainsäädännön toimeenpano terveydenhuollossa. Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen. (pdf-dokumentti) Katso myös Itä-Suomen yliopiston Opiskelijoiden Päihdeohjelma; Toimenpideohjelma päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja ongelmatilanteisiin puuttumisen tueksi (15.11.2015)…. Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020

Filosofisen tiedekunnan opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…opintoyhteisö. Ohjeet varhaiskasvatuksen opettajakoulutukseen sisältyvistä harjoitteluista ovat Skopen opintoyhteisössä. Ohjeet ohjauksen koulutukseen sisältyvistä harjoitteluista ovat Kapsyn opintoyhteisössä. Katso myös: opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA), rikostaustaotteiden tarkastaminen ja huumausainetestaus opiskeluaikana Työharjoittelut Opintoihin… Continue Reading Filosofisen tiedekunnan opinto-opas 2020-2021

Teologian opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…pedagogiset opinnot (Soveltavan kasvatustie- teen ja opettajankoulutuksen osasto). Teologian osasto // UEF 39 Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA-lainsäädäntö) SORA-lainsäädännöllä pyritään lisäämään korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita… Continue Reading Teologian opinto-opas 2018-2019