Hakutulokset: opiskeluun-soveltumattomuuteen-ratkaisuja

SORA [sivu]

Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA) Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta lukien. SORA-lainsäädännön keskeisenä tavoitteena on parantaa koulutuksen ja sen jälkeisen työelämän…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…psykologityön eettisiin kysymyksiin. Harjoittelua ohjaa aina kokenut laillistettu psykologi. UEF // Opinto-opas 2018-2019 52 Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA-lainsäädäntö) SORA-lainsäädännöllä pyritään lisäämään korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät…

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…suorittaa myös muissa yliopiston hyväksymissä kohteissa. Varhaiskasvatuksen opettaja- koulutuksen harjoittelu toteutetaan pääsääntöisesti päiväkodeissa ja esiopetusryhmissä. Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA-lainsäädäntö) SORA-lainsäädännöllä pyritään lisäämään korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka…

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä. Lisätietoa aiheesta löytyy mm. Opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivuilta. Lue julkaisu: SORA-lainsäädännön toimeenpano terveydenhuollossa. Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen. (pdf-dokumentti) Katso myös Itä-Suomen yliopiston Opiskelijoiden…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…yhteistyössä jaetun asiantuntijuuden periaatteiden mukaisesti sekä hallitsee sidosryhmäyhteistyön ja kasvatuskumppanuuden toimintamuotoja. Lisätietoja: www.uef.fi/web/skope/aineenopettajan-pedagogiset-opinnot tai WebOodista oppaassa Sivuaine: Aineenopettajan pedagogiset opinnot (Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto). Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA-lainsäädäntö) SORA-lainsäädännöllä…

Filosofisen tiedekunnan opinto-opas 2019-20 [sivu]

…opettajakoulutukseen sisältyvistä harjoitteluista ovat Skopen opintoyhteisössä. Katso myös: opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA), rikostaustaotteiden tarkastaminen ja huumausainetestaus opiskeluaikana Työharjoittelut Opintoihin voi opiskeltavasta alasta riippuen sisältyä monenlaista harjoittelua. Opintojohtosäännön mukaan tiedekuntien opetussuunnitelmat…