Diploma Supplement

Itä-Suomen yliopisto antaa opiskelijalle aina tutkintotodistuksen liitteenä englanninkielisen tutkintotodistuksen liitteen (Diploma Supplement). Se annetaan automaattisesti ja maksutta, yhdessä tutkintotodistuksen ja englanninkielisen opintosuoritusotteen kanssa kaikille valmistuville opiskelijoille.

Diploma Supplement on tarkoitettu erityisesti kansainväliseen käyttöön. Sen tarkoituksena on helpottaa valmistuneiden kansainvälistä liikkuvuutta sekä tutkintojen ammatillista ja akateemista tunnustamista. Diploma Supplement sisältää tietoja yliopistosta, suoritetuista opinnoista sekä tutkinnon tasosta, sisällöstä ja asemasta kansallisessa koulutusjärjestelmässä. Lisäksi se sisältää tietoja tutkinnon tuottamasta kelpoisuudesta.

Itä-Suomen yliopiston Diploma Supplement noudattaa Euroopan komission, Euroopan neuvoston ja UNESCOn yhteisesti kehittämää mallia ja se sisältää Opetushallituksen laatiman ja Opetusministeriön hyväksymän kuvauksen suomalaisesta koulutusjärjestelmästä.

TESTI

Lisätietoja Europassin sivuilla.

Malli: Diploma Supplement ja opintorekisteriote (pdf)

Aiheeseen liittyvät tiedostot