Erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan koulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Se on tarkoitettu työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon jo suorittaneille tai muuten vastaavan osaamisen hankkineille. Yliopistoissa erikoistumiskoulutus suoritetaan pääsääntöisesti ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen. Erikoistumiskoulutuksen laajuus on vähintään 30 opintopistettä.

Erikoistumiskoulutuksia tehdään usein kahden tai useamman yliopiston yhteistyönä. Opiskelijat valitaan tiettyyn yliopistoon (=kotiyliopisto) ja he tekevät mahdollisesti opintoja myös muissa yliopistoissa (= yhteistyöyliopisto).

Hakeminen

Haku erikoistumiskoulutukseen tapahtuu koulutuksen omalla lomakkeella. Hausta ilmoitetaan erikoistumiskoulutusta järjestävän yksikön/tiedekunnan nettisivulla.

Yliopistoon ilmoittautuminen

Koulutuksen järjestävä yksikkö lähettää ohjeet ilmoittautumiseen erikoistumiskoulutuksiin valituille opiskelijoille.

Erikoistumiskoulutuksiin valituille opiskelijoille luodaan opinto-oikeudet kaikkien niiden yliopistojen opiskelijarekistereihin, joissa he suorittavat opintoja.

Suoritusten kirjaaminen

Erikoistumiskoulutuksessa suoritetut opinnot kirjataan sen yliopiston rekisteriin, jossa opiskelija tekee suorituksen.

Ohjeet henkilökunnalle

Ohjeita erikoistumiskoulutusten järjestämiseen löytyy Heimosta (vaatii kirjautumisen)