Gradutalli

Gradutalli on

  • gradun tekemisen tukiryhmä, jossa käsitellään konkreettisia gradun tekemiseen liittyviä asioita
  • on tarkoitettu kaikille gradunsa jo aloittaneille opiskelijoille joilla gradun teko syystä tai toisesta on viivästynyt
  • antaa vertaistukea samassa tilanteessa oleville opiskelijoille
  • tukee oppiaineiden antamaa sisällöllistä ohjausta
  • on avoin kaikille yliopisto-opiskelijoille
  • uudet ryhmät aloittavat lukuvuosittain​

Gradutallin ohjausmuotona on ryhmäohjaus. Ryhmään on haettava etukäteen (hakuajan alkamisesta ilmoitetaan aina erikseen). Osa tapaamisista on ns. intensiiviviikkonloppuja, jolloin keskitytään konkreettisesti gradun kirjoittamiseen.

Gradutallista ei saa opintopisteitä eikä siitä voi saada korvaavuuksia tutkielmaopintoihin, kuten seminaareihin. Gradutallista eivät hyödy ne, jotka eivät ole vielä aloittaneet graduaan lainkaan. Ryhmän ohjaus lähtee ryhmäläisten tarpeista.

Koska ryhmä on monitieteinen, Gradutallissa ei voida antaa tieteenalan sisällöllistä ohjausta. Sen takia on tärkeää, että ryhmään osallistuvilla on omasta oppiaineesta ohjaaja, jonka puoleen voi kääntyä omaan graduun liittyvissä sisällöllisissä ongelmissa. Mikäli ohjaussuhde syystä tai toisesta on katkennut, Gradutallin yksi tavoite on auttaa ohjaussuhteen luomisessa uudelleen.

Lukuvuoden 2018-2019 Gradutalli

Ohjaajina toimivat Joensuun kampuksella lehtori Päivi Armila ja lehtori Sirja Möttönen. Kuopion kampuksella ohjaajina toimivat kliininen tutkija Tarja Välimäki, yliopistonlehtori Erkki Pesonen sekä opintopsykologi Katri Ruth.

Ryhmät käynnistyvät, mikäli osallistujia on vähintään 7/kampus. Ryhmän enimmäiskoko on 15 opiskelijaa. Mikäli joudutaan tekemään valintaa, etusija annetaan niille opiskelijoille 1) joilla gradun tekeminen on aloitettu vähintään 2 vuotta sitten, 2) jotka eivät ole aikaisemmin hakeneet Gradutalliin ja 3) joiden voi katsoa hyötyvän ryhmämuotoisesta ohjauksesta. Hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti pääsystä Gradutalliin.

Lisätietoja suunnittelija Outi Suorsalta (sähköposti muotoa etunimi.sukunimi at uef.fi).

Joensuun kampuksen ryhmä:

Rungon muodostavat ryhmätapaamiset ja intensiiviviikonloput. Ensimmäinen ryhmätapaaminen on tiistaina 25.9. klo 16 alkaen, muista tapaamisista sovitaan ryhmän kanssa. Syksyn aikana on 2 intensiiviviikonloppua, jolloin kokoonnutaan tietokoneluokkaan ja jossa konkreettisesti tehdään gradua. Ohjaajat ovat tällöin paikalla mahdollisia kysymyksiä varten.

Linkki hakulomakkeelle (haku ryhmään päättyi 11.9.2018)

 

Kuopion kampuksen ryhmä:

Gradutallin rungon muodostavat intensiiviviikonloput, jotka toteutetaan kirjoitusklinikkatyyppisesti sekä etäintensiivit jolloin työskentelyyn voi osallistua vaikka omalta tietokoneelta. Intensiivikertojen idea on että opiskelijat voivat konkreettisesti työstää graduaan eteenpäin ja ohjaajat ovat paikalla tai etäyhteyden välityksellä ohjaamassa ja neuvomassa. He myös auttavat tavoitteiden asettamisessa. Ryhmään osallistuminen edellyttää sitoutumista ennakolta sovittuihin aikatauluihin.

Ryhmä aloittaa kevätlukukaudella 2019. Ryhmään haetaan e-lomakkeella ja hakuaikaa on ma 21.1.2019 saakka. Hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti viikon 4 aikana ryhmään pääsemisestä. Kokoontumisen aikataulut ovat:

Pe 8.2. aloituskerta klo 10-16.

To-pe 7.-8.3. lähipäivät pe klo 10-16 ja la 8-15.

Pe-la 5.-6.4. etäjakso pe 12-16, la 10-14.

Pe- la 10.-11.5. etäjaksot pe 12-16 ja la 10-14.

Ma  3.6. Lähipäivä klo 10-16.

Ma 12.8. Lähipäivä klo 10-16.

Lähipäivien paikat ilmoitetaan myöhemmin.

Linkki hakulomakkeelle.