Kansainvälisten asioiden yhteyshenkilöt tiedekunnissa

Allaolevista valikoista löydät oman oppiaineesi kansainvälisten asioiden yhteyshenkilön.

Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi(at)uef.fi. Yhteystiedot ovat saatavilla myös Itä-Suomen yliopiston puhelinluettelosta.

 

 

 

Kansainvälisten asioiden yhteyshenkilöt tiedekunnissa

Humanistinen osasto

Suomen kieli ja kulttuuritieteet: Irja Alho

Vieraat kielet ja käännöstiede: Risto Helén

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto

Erityispedagogiikka: Virpi Vellonen

Kasvatustiede, aikuiskasvatus ja ohjaus: Juha Kauppila, Merja Tamminen

Psykologia: Matti Kuittinen

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Henna Martikainen (Joensuu), Päivi Peltoperä (Savonlinna)

Teologian osasto

Eeva Raunistola-Juutinen

Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi(at)uef.fi. Yhteystiedot ovat saatavilla myös Itä-Suomen yliopiston puhelinluettelosta.

Fysiikan ja matematiikan laitos (Joensuu)

Fysiikka: Noora Heikkilä

Matematiikka: Jarno Talponen

Sovelletun fysiikan laitos (Kuopio)

Siru Kaartinen

Kemian laitos (Joensuu)

Mari Heiskanen

Metsätieteiden osasto (Joensuu)

Markku Ropo

Tietojenkäsittelytieteen laitos (Joensuu ja Kuopio)

Oili Kohonen

Ympäristö- ja biotieteiden laitos (Joensuu ja Kuopio)

Biologia: Vesa Paajanen

Ympäristötiede: Eila Torvinen

Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi(at)uef.fi. Yhteystiedot ovat saatavilla myös Itä-Suomen yliopiston puhelinluettelosta.

A.I. Virtanen -instituutti

Joanna Huttunen

Farmasian laitos

Farmakologia ja toksikologia: Anne Lecklin

Farmaseuttinen kemia: Jaana Veki ja Anne Lecklin

Farmasian teknologia ja biofarmasia: Jaana Veki

Farmasian harjoittelu: Päivi Mensalo

Hoitotieteen laitos

Arja Haapakorva

Lääketieteen laitos

Lääketiede: Pirjo Lindström-Seppä

Kansanterveystiede: Annika Männikkö

Kliininen ravitsemustiede: Marjukka Kolehmainen

Hammaslääketiede: Leena Lampinen

Biolääketiede: Marko Pietilä

Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi(at)uef.fi. Yhteystiedot ovat saatavilla myös Itä-Suomen yliopiston puhelinluettelosta.

Historia- ja maantieteiden laitos (Joensuu)

Outi Väyrynen, Paul Fryer

Kauppatieteiden laitos (Joensuu ja Kuopio)

Sari Karhapää (Joensuu), Christina Piel (Kuopio)

Oikeustieteiden laitos (Joensuu)

Mia Kilpeläinen

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos (Kuopio)

Katja Lötjönen

Yhteiskuntatieteiden laitos (Joensuu ja Kuopio)

Jarmo Romppanen

Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi(at)uef.fi. Yhteystiedot ovat saatavilla myös Itä-Suomen yliopiston puhelinluettelosta.