Kansainvälisen opiskelun lomakkeet ja raportointi

LOMAKKEET

HAKEMINEN

Vaihto-opiskelupaikan ja Erasmus-harjoitteluapurahan hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella SoleMOVE -järjestelmässä.

MUUT

Erasmus-opiskelu

Learning Agreement  (doc)

Muut vaihto-ohjelmat kuin Erasmus

Learning Agreement (pdf)

Changes to Learning Agreement (pdf)

Kaikki vaihto-ohjelmat

Letter of Confirmation (pdf)

Erasmus-harjoittelu

Learning Agreement for Traineeships (doc)

RAPORTOINTI

Opiskelijavaihdon raportti ja lomakkeet palautetaan SoleMOVE-järjestelmän kautta.

Erasmus-opiskelijavaihdossa tai -harjoittelussa olleet täyttävät lisäksi EU Survey -lomakkeen
(henkilökohtainen linkki sähköpostin kautta).

Vaihtojakson opintosuoritusote (transcript) tulee toimittaa myös omalle laitokselle/osastolle opintojen hyväksilukemista varten.

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

UEF Information Sheet 2018 (pdf)