Opetusharjoittelu

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (A 986/1998) mukaan osana opettajan kelpoisuusvaatimuksia on opettajan pedagogiset opinnot -opintokokonaisuus (60 op). Pedagogiset opinnot ovat yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (A 794/2004) mukaisesti opettajankoulutuksen opintoja, joiden erityisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet itsenäiseen toimintaan opettajana, ohjaajana ja kasvattajana. Asetus määrittää pedagogisten opintojen sisältöjä: pedagogiset opinnot ovat didaktisesti painottuneita ja ohjattua harjoittelua sisältäviä kasvatustieteellisiä opintoja, jotka voivat suuntautua erityisesti perusopetuksen, lukion, ammatillisen koulutuksen tai aikuiskoulutuksen tehtäviin.

Opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluu neljä opetusharjoittelua, jotka suoritetaan pääsääntöisesti Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulussa eli Joensuun normaalikoulussa. Joensuussa kolme normaalikoulun toimipistettä: joista kaksi sijaitsee kampusalueella (luokka-asteet 1-6 sekä luokka-asteet 7-9 ja lukio) ja kolmas Rantakylässä (luokka-asteet esikoulu-9). Opintoihin kuuluvien harjoittelujen osaamistavoitteista sekä niiden suorittamiseen liittyvistä asioista löydät enemmän tietoa WebOodista opintojen tai koulutuksesi opinto-oppaasta sekä Joensuun normaalikoulun verkkosivuilta.