Opintojen keskeyttäminen

Työttömyysturvalain säännös oikeudesta työttömyysetuuteen, kun yliopisto-opinnot on keskeytetty vähintään vuodeksi, on kumottu 1.1.2013 voimaan tulleella uudella työttömyysturvalailla (1290/2002, Finlex-tietokanta).

Korkeakoulu ei enää kirjoita keskeyttämistodistuksia opiskelijoilleen työttömyysetuuksia varten. Opiskelemattomuuden voi todistaa esimerkiksi virallisella opintosuoritusotteella.

Henkilöllä on oikeus työttömyysetuuteen, kun hän on todistettavasti päättänyt opintonsa yliopistossa eli suorittanut tutkinnon tai luopunut opinto-oikeudesta. Ellei muuhun arvioon ole aihetta, henkilö on todisteellisesti päättänyt opintonsa, jos:

  • hän on valmistunut opinnoista
  • hän on luopunut opinto-oikeudesta yliopistossa
  • hän on menettänyt opinto-oikeutensa tai se on peruutettu
  • opinnot ovat olleet todisteellisesti keskeytyneenä vähintään vuoden