Opintojen suunnittelu ja HOPS

Henkilökohtainen opintosuunnitelmalla eli HOPSilla tarkoitetaan opiskelijan oman opintojen ajaksi tekemää opiskelun suunnittelutyötä. HOPS on työkalu omien opintojen suunnitteluun ja tavoitteiden selkiyttämiseen. HOPSin avulla pääset lähtötilanteestasi kohti tavoitteitasi ja teet opintoihisi liittyvät valinnat näkyviksi. Suunnittelemalla opintosi niihin liittyvät valinnat ovat tarkoituksenmukaisia ja pystyt myös paremmin välttämään päällekkäisyyksiä. Realistisesti opiskeluja suunnittelemalla pystyt rakentamaan itsellesi yksilöllisen opiskelupolun ja saat opintosi sujumaan jouhevasti.

HOPSiin kuvataan esimerkiksi tutkinnon suorittamiseksi tarvittavat opinnot, niiden etenemisjärjestys ja aikataulu. HOPS tarkentuu opintojen edetessä. Opiskeluaikataulun lisäksi HOPSissa voidaan pohtia myös omia opiskelutavoitteita sekä oppimista sekä opiskelua työelämä silmällä pitäen.

HOPS-käytännöt vaihtelevat oppiaineittain, tukea HOPSin suunnitteluun saat oman oppiaineesi henkilökunnalta. Useimmissa oppiaineissa opintojen suunnittelua ohjaavat HOPS-ohjaajat, myös oppiainetuutorit ja/tai amanuenssit voivat olla tukena opintojen suunnittelussa. HOPS-työskentelyssä käytetään usein apuna WebOodin OodiHOPS-työkalua.

Pohjatietoa HOPSin suunnitteluun saat oman oppiaineesi HOPSia käsitteleviltä luennoilta/opintojaksolta. HOPSin laatimisen lähtökohtana toimii oma opetussuunnitelmasi sekä tutkintorakenteesi, jotka löydät ​opinto-oppaastasi. Sivuainevaihtoehdoista löytyy tietoa Sivuaineopinnot-sivulta.​