Opintoyhteisöt

Opintoyhteisö on tietyn laitoksen, yksikön, pääaineen tai koulutuksen opiskelijoille muodostettu yhteisö, jossa tiedotetaan heille kohdennettua tietoa. Tässä Kamu käsikirjassa on kaikille yhteinen, julkinen ohjeistus ja opintoyhteisöissä niitä tarkennetaan tarvittaessa.

Opintoyhteisöt sijaisevat Office 365 -ympäristössä, joko Sharepoint-työtilana tai Yammer-ryhmänä kirjautumisen takana. Ne ovat kaikille kirjautuneille avoimia. Käyttäjät voivat itse valita, mitä yhteisöjä seuraavavat. Tyypilllisesti seurataan pääaineen ja sivuaineen opintoyhteisöjä.

Opintoyhteisöjä muodostetaan parhaillaan. Kaikki eivät tule valmistumaan syksyyn 2018 mennessä. Valmistuneet opintoyhteisöt tullaan listaamaan tälle sivulle.

Voit halutessasi järjestää taulukon rivejä nousevaan/laskevaan järjestykseen tai hakea haku-kentästä.

Aktiviiset opintoyhteisöt / Active Study Communities

FILO = Filosofinen tiedekunta | Philosophical Faculty
LUMET = Luonnontiteiden ja metsätieteiden tiedekunta | Faculty of Science and Foresty
TT = Terveystieteiden tiedekunta | Faculty of Health Sciences
YHKA = Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta | Faculty of Social Sciences and Business Studies

Yhteisö / CommunityTiedekunta / FacultySivusto / SiteYammer-ryhmä / Yammer Group
Biologia / BiologyLUMETBiologian opintoyhteisö

Biology of Environmental Change
Biology learning community
Biolääketiede / BiomedicineTTBiolääketieteen opintoyhteisöBiolääketeiteen LuK-vaiheen opiskelijat

BIOMED MSc programme
Farmasia / PharmacyTT Farmasian opintoyhteisöFarmasian laitoksen perusopiskelijat (FA1-3 ja PR4-5)
Fysiikka ja matematiikka / Physics and MathematicsLUMETFysiikan ja matematiikan opintoyhteisöFysiikan ja matematiikan opiskelijat
Hammaslääketiede / DentistryTTHammaslääketieteen opintoyhteisöHammaslääketieteen opiskelijat vsk. 2018 (HL1)

Hammaslääketieteen opiskelijat vsk. 2017 (HL2)

Hammaslääketieteen opiskelijat vsk. 2016 (HL3)

Hammaslääketieteen opiskelijat vsk. 2015 (HL4)

Hammaslääketieteen opiskelijat vsk. 2014 (HL5)
Historia / HistoryYHKAHistoria- ja maantieteiden laitoksen opintoyhteisöHistorian opiskelijat
Hoitotiede / Nursing ScienceTTHoitotieteen opintoyhteisöTT Hoitotiede (opiskelijat)
Humanistinen osastoFILOHumanistisen osaston opintoyhteisöHumanistisen osaston opiskelijat
Kansanterveystiede ja kliininen ravitsemustiede / Public Health and Clinical NutritionTTMaster's Degree Program of Public HealthMaster of Public Health
Kasvatustiede ja psykologia / Education and PsychologyFILOKasvatustieteiden ja psykologian osaston opintoyhteisöPsykologian pää- ja sivuaineopinnoista (tiedotuskanava)

Erityisopettajien koulutus
Kauppatiede / Business SchoolYHKAUEF Kauppatieteiden opiskelijat // UEF Business School Students
Kemia / ChemistryLUMETKemian opintoyhteisö

MDP for Research Chemists
Kemian pääaineopiskelijat
Lääketiede / Health SciencesTTLääketieteen opintoyhteisö avataan 31.10.2018Lääketieteen opiskelijat LT1

Lääketieteen opiskelijat LT2

Lääketieteen opiskelijat LT3

Lääketieteen opiskelijat LT4

Lääketieteen opiskelijat LT5

Lääketieteen opiskelijat LT6

Lääketieteen opiskelijat LTy

Lääketieteen opiskelijat LTN
Maantiede ja ympäristöpolitiikka / Geographical StudiesYHKAHistoria- ja maantieteiden laitoksen opintoyhteisöMaantieteiden ja ympäristöpolitiikan opiskelijat
Metsätieteet / Forest SciencesLUMETMetsätieteiden opintoyhteisö

Forest Sciences Study Community
Metsätieteiden opiskelijat // School of Forest Sciences students

Doctoral Programme in Forests and Bioresources
Oikeustiede / Law SchoolYHKAOikeustieteiden opintoyhteisö

International Study Programme in Law
Oikeustieteen opiskelijat
Ravitsemustiede / Nutritional SciencesTTRavitsemustieteen opintoyhteisöTT Ravitsemustieteen opiskelijat
Sosiaali- ja terveysjohtaminen / Health and Social ManagementYHKASosiaali- ja terveysjohtamisen opintoyhteisöSTJ / Opiskelijat

STJ Sosiaali- ja terveyshuollon tietohallinnon opiskelijat

STJ sotehallinto

STJ Terveystaloustieteen opiskelijat

STJ / Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon jatko-opiskelijat
Sovellettu fysiikka / Applied PhysicsLUMETSovelletun fysiikan opintoyhteisöSovFys opintoyhteisö
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto (Skope) / Applied Educational Science and Teacher EducationFILOSkopen opintoyhteisöSkopen opiskelijat

Aineenopettajat
Teologia / TheologyFILOTeologian opintoyhteisöTeologian osasto (opiskelijat)
Terveyden edistäminen / Public HealthTTTerveyden edistämisen opintoyhteisöTerveyden edistämisen opiskelijoiden tiedotus
Tietojenkäsittelytiede / School of ComputingLUMETTietojenkäsittelytieteen opintoyhteisöTkt:n opiskelijat / SoC students
Ympäristötiede / Environmental SciencesLUMETYmpäristötieteen opintoyhteisöYmpäristötieteen opiskelijat

Environmental Science MSc programmes (BEC, ENHET)
Yhteiskuntatiede / Social SciencesYHKAYhteiskuntatieteiden laitoksen opintoyhteisöYhteiskuntatieteiden laitoksen opiskelijat, Joensuu

Sosiaalityö (opiskelijat)
Sosiaalitieteet, Kuopio (opiskelijat)

Opintoyhteisöön kirjautuminen

  1. Kirjaudu opintoyhteisöönKatso tältä sivulta Opintoyhteisöt
  2. Klikkaa lista auki
  3. Etsi opintoyhteisösi ja klikkaa linkkiä
  4. Kirjoita UEF-tunnuksesi
  5. Jatka Next ja järjestelmää ohjaa UEF:n kirjautumissivulle.
  6. Anna tunnuksesi ja salasanasi uudestaan ja jatka OK-painikkeella
  7. Opintoyhteisö aukeaa.

Kun olet löytänyt Opintoyhteisön, seuraa sitä tai Yammerissa liity ryhmään (vertaa kuva alla).Seuraa Opintoyhteisöä