Opiskellessa sattuneet tapaturmat ja vahingot

Itä-Suomen yliopistolla on yliopiston opiskelijoita koskeva lakisääteinen tapaturmavakuutus, jonka vakuutusturva perustuu opiskelutapaturman korvaamisesta annettuun lakiin (1318/2002). Lain nojalla korvataan tapaturma, joka on sattunut opiskeluun liittyvässä käytännön harjoittelutyössä. Turvan piiriin kuuluu käytännön opetus oppilaitoksessa sekä palkaton käytännön työharjoittelu oppilaitoksen ulkopuolisella työpaikalla. Mikäli työharjoittelusta maksetaan palkkaa, opiskelija kuuluu palkanmaksajan tapaturmavakuutuksen piiriin.

Edellä mainittu tapaturmavakuutus on voimassa ulkomailla suoritettavan opiskelun tai harjoittelun aikana, mikäli ulkomainen opiskelu tai harjoittelu kuuluu opiskelijan opetussuunnitelmaan suomalaisessa oppilaitoksessa. On huomattava, että kyseessä on tapaturmavakuutus, joka koskee vain käytännön opetusta sekä palkatonta käytännön työharjoittelua. Ulkomaille matkustettaessa suositellaan ottamaan matkavakuutus, joka täydentää vakuutusturvaa myös matkasairauksien, matkan keskeytymisen ja peruutusten varalta.

Työssäoppimisjaksolla tapahtuneen vahingon korvausvelvollisuus määritellään vahingonkorvauslain (412/1974) 3 luvun 1 §:n 3 momentissa, jonka mukaan jos oppilaitoksen oppilas aiheuttaa virheellään tai laiminlyönnillään vahinkoa opetukseen liittyvässä työssä, on se, jonka lukuun työ suoritetaan, velvollinen korvaamaan vahingon. Työnantajalla on ns. isännänvastuu eli ensisijainen vastuu opiskelijan sivullisille aiheuttamasta vahingosta. Työtä suoritetaan työnantajan lukuun silloin, kun työpaikalla on vastuu työnjohdosta ja valvonnasta ja työnantaja hyötyy opiskelijan suorittamasta työstä. Tällöin korvaukset suoritetaan työnantajan vastuuvakuutuksesta vakuutusehtojen mukaisesti.

Lisätietoja tapaturma-asiamiehiltä:

Joensuun kampus ja Savonlinnan kampus:
Kari Reinikainen, s-posti kari.reinikainen(at)uef.fi, puh. 050 572 8955

Kuopion kampus
Riitta Meuronen, s-posti riitta.meuronen(at)uef.fi, puh. 040 355 2170