Plagiaatintunnistusjärjestelmä

Sähköinen plagiaatintunnistus

Itä-Suomen yliopistossa on käytössä sähköinen plagiaatintunnistusjärjestelmä Turnitin, jonka opettaja voi aktivoida Moodle-verkkokurssille.

Käyttö

Sähköinen plagiaatintunnistusjärjestelmä on intergoitu toimivaksi verkko-oppimisympäristö Moodlen kautta.

Ohjeet opiskelijalle

Voit testata opinnäytteesi tai muun kirjallisen työnsi itsenäisesti Turnitinin kautta seuraavalla Moodle-kurssilla: https://moodle.uef.fi/course/view.php?id=5502

Ohjeet opettajalle

  • Järjestelmän ohjeet opettajalle Heimossa (vaatii kirjautumisen)

 

 


Rehtorin päätös sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän Turnitinin käytöstä Itä-Suomen yliopistossa (18.12.2014).
Akateemisen rehtorin päätös plagiaatintunnistusjärjestelmän prosessikuvauksen vahvistamisesta (22.12.2015).