Plagiaatintunnistusjärjestelmä

Sähköinen plagiaatintunnistus

Itä-Suomen yliopistossa on käytössä sähköinen plagiaatintunnistusjärjestelmä Turnitin, jonka opettaja voi aktivoida Moodle-verkkokurssille.

Käyttö

  • Sähköinen plagiaatintunnistusjärjestelmä on intergoitu toimivaksi verkko-oppimisympäristö Moodlen kautta.

Ohjeet opiskelijalle

Ohjeet opettajalle

  • Järjestelmän ohjeet opettajalle Heimossa (vaatii kirjautumisen)

Opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet


Rehtorin päätös sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän Turnitinin käytöstä Itä-Suomen yliopistossa (18.12.2014).
Akateemisen rehtorin päätös plagiaatintunnistusjärjestelmän prosessikuvauksen vahvistamisesta (22.12.2015).

Tiedekunnalla voi olla tarkentavia ohjeita. Tarkista oman tiedekuntasi tilanne!