Siirtymäsäännöt

Itä-Suomen yliopistossa opetussuunnitelmat päätetään yleensä kolmeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Kun opetussuunnitelma muuttuu, uuden ja vanhan opetussuunnitelman välille luodaan siirtymäsääntöjä, joiden on tarkoitus mahdollistaa opiskelijan opintojen sujuva eteneminen muutoksista huolimatta. Siirtymämenettelyjen puitteet on asetettu yliopiston tutkintosäännössä ja akateemisen rehtorin ohjeessa, mutta tiedekunnissa voi olla yksityiskohtaisempia ohjeita, jotka koskevat laitosten, koulutusten ja oppiaineiden opintoja. Selvitä siis menettelyt aina omasta oppiaineestasi!

Tutkintosääntö

UEF:n tutkintosäännön 4 §:ssa määrätään tutkinto-ohjelman perustamisesta ja lakkauttamisesta. Tiedekunnan tulee järjestää opiskelijalle mahdollisuus suorittaa opintonsa loppuun kohtuullisen ajan kuluessa. Tiedekunta päättää siirtymäkauden järjestelyistä.

Akateemisen rehtorin ohje

Akateeminen rehtori on ohjeistanut, että opetussuunnitelman muuttuessa siirtymämenettelyt ja mm. opintojen vastaavuustaulukot kuvataan selvästi opetussuunnitelmaan.

Vanhan opetussuunnitelman mukaan voi pääsääntöisesti suorittaa kesken olevia opintoja:

  • Kun pääaine tai koulutus lakkautuu: seitsemän vuotta (kun opiskelija on valittu suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa)
  • Perusopinnot: yksi lukuvuosi
  • Aineopinnot: kaksi lukuvuotta
  • Syventävät opinnot: kolme lukuvuotta.

Tiedekunnissa voi olla omia käytäntöjä ja sääntöjä, joten varmista siirtymäsäännöt aina omasta oppiaineestasi (esim. opinto-oppaastasi tai opintoyhteisöstäsi)!

Katso tarkemmin:

Ohje siirtymäsäännöiksi uuden ja vanhan opetussuunnitelman välillä (pdf)

Yliopiston johtosäännöt Heimossa (vaatii kirjautumisen)

Opinto-oppaat

Opintoyhteisöt